Apdorojama...

Pranešimo apie prarastą Lietuvos Respublikos piliečio asmens ar užsieniečiui Lietuvos Respublikoje išduotą dokumentą teikimas EPIS

Suteikiama galimybė pateikti pranešimą apie prarastą savo ar nepilnamečių vaikų Lietuvos Respublikos piliečio ar užsieniečiui Lietuvos Respublikoje išduotą dokumentą.

Suteikimo trukmė: Nedelsiant arba ne vėliau kaip per 24 val. nuo prašymo pateikimo.

Kaina: nemokama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams

Interaktyvumo lygis 4

Teikėjas

Teritorinės policijos įstaigos
Asmuo gali pateikti pranešimą apie prarastą savo ar savo nepilnamečių vaikų Lietuvos Respublikos pasą, asmens tapatybės kortelę, asmens be pilietybės kelionės dokumentą, pabėgėlio kelionės dokumentą, užsieniečio pasą, leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje, Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai gyventi šalyje kortelę ir Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo nuolat gyventi šalyje kortelę. Užsisakius informavimo paslaugą, asmuo nemokama trumpąją SMS žinute ir (ar) el. paštu bus informuojamas apie tai, kad jo dokumentas paskelbtas negaliojančiu.
  1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. liepos 25 d. įsakymas Nr. 1V-290 ,,Dėl pažymos Europos Sąjungos valstybės narės piliečio teisei laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti išdavimo, keitimo ir panaikinimo tvarkos aprašo ir Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai gyventi šalyje kortelės išdavimo, keitimo ir panaikinimo Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nariams tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 88-3537; 2013, Nr. 64-3193);
  2. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. spalio 12 d. įsakymas Nr. 1V-329 ,,Dėl dokumentų leidimui laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje gauti pateikimo ir leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo, keitimo, panaikinimo, taip pat įvertinimo, ar santuoka arba registruotos partnerystės sutartis buvo sudaryta arba vaikas buvo įvaikintas tam, kad užsienietis gautų leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 126-4509; 2013, Nr. 75-3790);
  3. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. 1V-445 „Dėl dokumentų Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimui gyventi Europos Bendrijoje gauti pateikimo ir Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimų gyventi Europos Bendrijoje užsieniečiams išdavimo, keitimo ir panaikinimo, pragyvento Lietuvos Respublikoje laikotarpio apskaičiavimo, taip pat fiktyvios santuokos sudarymo, fiktyvios registruotos partnerystės bei fiktyvaus įvaikinimo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 5-157; 2013, Nr. 56-2810);
  4. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. spalio 25 d. įsakymas Nr. 1V-369 „Dėl pažymos Europos Sąjungos valstybės narės piliečio teisei nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti išdavimo tvarkos aprašo ir Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo nuolat gyventi šalyje kortelės išdavimo, keitimo ir panaikinimo Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nariams, kurie nėra Europos Sąjungos valstybės narės piliečiai, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 113-4607; 2013 Nr. 56-2811);
  5. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. 1V-393 „Dėl asmens be pilietybės kelionės dokumento išdavimo, keitimo, paskelbimo negaliojančiu ir naikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 142-5139; 2011, Nr. 121-5747);
  6. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. lapkričio 10 d. įsakymas Nr. 1V-357 „Dėl užsieniečio paso išdavimo, keitimo, paskelbimo negaliojančiu ir naikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 168-6195; 2011, Nr. 97-4584);
  7. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. 1V-408 „Dėl pabėgėlio kelionės dokumento išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 180-6675; 2012, Nr. 31-1458).  
  8. Paso išdavimo, keitimo, dokumentų dėl paso išdavimo ir keitimo pateikimo Lietuvos Respublikos diplomatinėms atstovybėms ir konsulinėms įstaigoms užsienio valstybėse, šių dokumentų perdavimo įgaliotai institucijai ir paso įteikimo piliečiui, paso išsiuntimo paštu ar kitu saugiu būdu ir informavimo apie paso gavimą, paso paskelbimo negaliojančiu, negaliojančio paso perdavimo įgaliotai institucijai ir sunaikinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2010 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 1V-144/V-32 (Žin., 2010, Nr. 32-1522) (Žin., 2011, Nr. 9-389) (Žin., 2011, Nr. 110-5204). 
  9. Asmens tapatybės kortelės išdavimo, keitimo, paskelbimo negaliojančia ir naikinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. spalio 22 d. įsakymu Nr.513 (Žin., 2002, Nr. 109-4838) (Žin., 2008, Nr. 150-6107) (Žin., 2010, Nr. 12-569) (Žin., 2011, Nr. 2-51) (Žin., 2011, Nr. 42-1989) (Žin., 2011, Nr. 104-4885)

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Migracijos padalinių kontaktai
www.migracija.lt -> Struktūra ir kontaktai -> Migracijos įstaigos
Jurgis Balčiūnas
Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas
Tel. +370 5 27 17166
Faks. +370 5 27 18210
epis.md@vrm.lt
Bendra informacija:
Adresas L. Sapiegos 5, LT-10312, Vilnius
Adresas internete www.policija.lt
Darbo laikas I - IV 7:30-16:30, V 7:30-15:15. Pietų pertrauka: 11:30-12:15
Įmonės kodas 188785847
Gytis Žvinys Živilė Gureckienė
Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešosios policijos valdybos Veiklos organizavimo ir prevencijos skyriaus Migracijos poskyrio vyriausiasis specialistas Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. +370 5 27 19877 Tel. +370 5 27 17112
Faks. +370 5 27 18210
gytis.zvinys@policija.lt md.epis@vrm.lt