2018-07-01 12:10Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Iki šių metų liepos 1 d. visi mobiliojo elektroninio parašo vartotojai turi pasikeisti SIM korteles.
Šis veiksmas yra būtinas didinant mobiliojo elektroninio parašo saugumo lygį ir vykdant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, ir Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimą).
Vartotojai, norintys ir toliau naudotis m. parašo paslauga, turi kreiptis į savo mobiliojo ryšio operatorius ir sudaryti naujas m. parašo sutartis. Visi Lietuvoje veikiantys mobiliojo ryšio operatoriai m. parašo paslaugai reikalingas SIM korteles į naujus saugumo reikalavimus atitinkančias korteles keičia nemokamai.
Anksčiau išduoti m. parašo sertifikatai galios iki 2018 m. liepos 1 d. Iki šios dienos SIM kortelių nepasikeitusiems vartotojams m. parašo sutartys, vadovaujantis ES reglamentu ir RRT sprendimu, bus nutrauktos.
Apdorojama...

Vairuotojų elektroninių paslaugų portalas, leidžiantis gyventojams užsisakyti /gauti su vairuotojo pažymėjimo išdavimu / keitimu ir vairuotojų egzaminavimu susijusias viešąsias elektronines paslaugas

Vairuotojų elektroninių paslaugų portalas teikia elektronines paslaugas, susijusias su vairuotojų pažymėjimų išdavimu/keitimu ar vairuotojų egzaminavimu.

Kaina:                       

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Priklauso grupėms

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams

Interaktyvumo lygis 5

Teikėjas

Valstybės įmonė "REGITRA"

Vairuotojų portale Jūs galite:

 • užsisakyti vairuotojo pažymėjimą;
 • užsisakyti vairuotojo pažymėjimo pristatymą per pasiuntinį Jūsų
  nurodytu adresu Lietuvoje;
 • aktyvuoti iš pasiuntinio gautą vairuotojo pažymėjimą;
 • pranešti apie prarastą vairuotojo pažymėjimą;
 • sumokėti už užsakytas paslaugas;
 • užsisakyti Kelių transporto priemonių vairuotojų registre ar Vairuotojų egzaminavimo informacinėje sistemoje saugomų vairuotojo duomenų išrašą, pažymą, protokolą ar kitą dokumentą;
 • užsisakyti el. paštu ar SMS žinute siunčiamų informacinių pranešimų (pvz., pranešimas apie vairuotojo pažymėjimo užsakymo įvykdymą, pranešimas apie pasibaigusį vairuotojo pažymėjimo galiojimo laiką) gavimo paslaugą;
 • keisti asmeninius nustatymus;
 • teikti pasiūlymus ir pastabas apie portalo veiklą ir jos tobulinimą.

 Kaip prie transporto priemonių registravimo sistemos (eKETRIS) prisijungti juridinio asmens vardu?
Atsakymas: norint prisijungti juridinio asmens vardu, reikia atlikti šiuos veiksmus:
1.  www.regitra.lt  pasirinkti el. paslaugą  Transporto registravimo sistema .
2.  Įmonės direktoriui/vadovui elektroninės valdžios vartų sistemoje registruotis kaip fiziniam asmeniui (per banką ar elektroniniu parašu (kvalifikuotu ar nekvalifikuotu el. parašu).
3. Prisijungus prie sistemos, meniu juostoje pasirinkti  Paslaugos/Paslaugų užsakymas/Suteikti atstovavimo teisę .
Jungiantis pirmą kartą reikia pateikti kontaktinius duomenis.
4.  Pažymėti varnelę prie  Teikti juridinio asmens vardu  ir užpildyti prašymą. Atstovo laukelyje nurodyti savo ar įgaliojamo asmens duomenis (priklauso nuo to, kas atliks registracijos procedūras).
Pateikęs prašymą, klientas gaus sistemos patvirtinimą apie suteiktas atstovavimo teises.
5.   Įgaliotasis asmuo elektroninės valdžios vartų sistemoje turi registruotis kaip fizinis asmuo (per banką ar elektroniniu parašu). Patekęs į eKETRIS sistemą, meniu juostoje turi pasirinkti  Nustatymai/Atstovaujamo asmens pasirinkimas , pasirinkti sąraše pateiktą  įmonę bei paspausti mygtuką  „Pasirinkti“.
Atlikęs šiuos veiksmus, klientas prašymus teikia įmonės vardu.

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

                    
Bendra informacija:
AdresasLiepkalnio 97, LT-02121 Vilnius
Adresas internetehttp://www.regitra.lt
Įmonės kodas110078991
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Liepkalnio g. 97
Tel. +370 5 266 0421, Faks. +370 5 266 0423, el. p.: info@regitra.lt