Apdorojama...

Išmokos vaikui skyrimas

Ši paslauga suteikia galimybę pateikti prašymą išmokai vaikui gauti. Užsakyti elektroninę išmokos vaikui skyrimo paslaugą, t.y. elektroniniu būdu pateikti prašymą išmokai gali tik vienas iš vaiko tėvų, jei jis bei vaikas nuolat gyvena ar turi leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje.

Suteikimo trukmė: 1 mėn.

Kaina: nemokama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną,prisijunkite

Skirta

Gyventojams

Interaktyvumo lygis 4

Teikėjas

Seniūnijos ar savivaldos institucijos
Bendrai gyvenančių asmenų auginamam ir (ar) globojamam vaikui nuo gimimo dienos iki 2 metų yra skiriama ir mokama 0,75 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka per mėnesį, jeigu vidutinės bendrai gyvenančių asmenų pajamos, nustatytos Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje, vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio.
Bendrai gyvenančių asmenų auginamam ir (ar) globojamam vaikui, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, yra skiriama ir mokama 0,4 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka per mėnesį, jeigu vidutinės bendrai gyvenančių asmenų pajamos, nustatytos Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje, vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio:
- kai vaikas yra nuo 2 iki 7 metų;
- kai vaikas yra nuo 7 iki 18 metų, jeigu bendrai gyvenantys asmenys augina ir (ar) šeimoje globoja tris ar daugiau vaikų.
Išmoka vaikui skiriama ir mokama nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo visų dokumentų, būtinų išmokai skirti, pateikimo savivaldybės administracijai dienos.

Dėl išmokų vaikams skyrimo turintiems teisę ją gauti užsieniečiams, įvaikintiems ir globojamiems vaikams kreipkitės savivaldybės, kurioje deklaruojate gyvenamąją vietą, administracijos nustatyta tvarka.

Video instrukcijos.

Paslaugos administratorių kontaktai

Šarūnas Staskevičius Už išmokos vaikui skyrimą atsakingi seniūnijos ar savivaldos institucijos darbuotojai – pagal pareiškėjo deklaruotos gyvenamosios vietos teritoriją. 
Vyriausiasis specialistas http://www.lsa.lt/lt/nariai-savivaldybes
Tel. +370 5 2668124
sarunas.staskevicius@socmin.lt
Bendra informacija:
Atsakingas asmuo Už gyvenamosios vietos deklaravimą atsakingi seniūnijos ar savivaldos institucijos darbuotojai – pagal teritoriją, kurioje norima deklaruoti gyvenamąją vietą.
Adresas internete http://www.seniunai.lt/lt/seniunai/http://www.savivaldybes.lt/savivaldybes/

Adresas užsienyje:
-