Apdorojama...

Laidojimo pašalpos skyrimas

Ši paslauga suteikia galimybę gauti laidojimo pašalpą.Užsakyti elektroninę laidojimo pašalpos skyrimo paslaugą, t.y. elektroniniu būdu pateikti prašymą, gali tik fizinis asmuo, kuris organizavo palaikų laidojimą ir turi mirusio Lietuvos Respublikoje nuolat gyvenusio asmens mirties liudijimą. Elektroniniu būdu pateikti prašymą galima tik pareiškėjo deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai.

Suteikimo trukmė: 24 val.

Kaina: nemokama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams

Interaktyvumo lygis 4

Teikėjas

Seniūnijos ar savivaldos institucijos
Laidojimo pašalpa skiriama ir mokama vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymu (Žin., 1993, Nr. 73-1371, 2011, Nr. 77-3722). Pašalpa mokama laidojančiam asmeniui, t.y. fiziniam arba juridiniam asmeniui, juridinio asmens statuso neturinčiai organizacijai arba pastarųjų padaliniui, organizuojantiems palaikų laidojimą.
Laidojimo pašalpa mokama mirus:
- Lietuvos Respublikoje nuolat gyvenančiam asmeniui;
- Lietuvos Respublikoje gyvenančiam užsieniečiui, kuriam leidimas laikinai gyventi išduotas kaip ketinančiam dirbti Lietuvos Respublikoje aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą, kaip ši sąvoka apibrėžta tai reglamentuojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose;
- Lietuvos Respublikoje gyvenančiam asmeniui, įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje turinčiam pabėgėlio statusą;
- asmeniui, kuriam vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais turi būti taikomas šis įstatymas.
Laidojimo pašalpa yra 8 bazinių socialinių išmokų dydžio. Laidojimo pašalpos dydis apskaičiuojamas pagal tą mėnesį, kurį atsirado teisė į laidojimo pašalpą, galiojusį bazinės socialinės išmokos dydį
Laidojantis asmuo elektroniniu būdu pateikti prašymą gali pagal mirusio asmens buvusią deklaruotą gyvenamąją vietą arba laidojančio asmens deklaruotą gyvenamąją vietą ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo šios teisės atsiradimo dienos, pateikdamas prašymą ir mirties liudijimą (tais atvejais, kai vaikas gimė negyvas, – gimimo įrašo nuorašą).
Laidojimo pašalpa nemokama, kai laidojama valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšomis.

Dėl laidojimo pašalpos kitais atvejais kreipkitės savivaldybės administracijos, kuriai teiksite prašymą, nustatyta tvarka.

Video instrukcijos.

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Paslaugos teikėjo kontaktai:

el.p. spis@nevda.lt, tel. (8 5) 247 2148


Taip pat informaciją galite rasti seniūnijose ar savivaldos institucijose pagal deklaruotą gyvenamąją vietą
Pilnas sąrašas pateikiamas šiuo adresu http://www.lsa.lt/lt/nariai-savivaldybes

Už laidojimo pašalpos skyrimą atsakingi seniūnijos ar savivaldos institucijos darbuotojai
– pagal pareiškėjo deklaruotos gyvenamosios vietos teritoriją
Bendra informacija:
Atsakingas asmuo Už gyvenamosios vietos deklaravimą atsakingi seniūnijos ar savivaldos institucijos darbuotojai – pagal teritoriją, kurioje norima deklaruoti gyvenamąją vietą.
Adresas internete http://www.seniunai.lt/lt/seniunai/http://www.savivaldybes.lt/savivaldybes/

Adresas užsienyje:
-