Apdorojama...

Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas

Užsakyti elektroninę priežiūros išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimo paslaugą, t.y. elektroniniu būdu pateikti prašymą, gali tik tas asmuo, kuris turi teisę gauti kompensaciją arba vienas iš tėvų (įtėvių), jei kreipiamasi dėl kompensacijos skyrimo vaikui. Apie trūkstamus dokumentus, kuriuos turėsite pristatyti deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai, būsite informuoti el. pranešimu.

Suteikimo trukmė: 10 d.d.

Kaina: nemokama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams

Interaktyvumo lygis 3

Teikėjas

Seniūnijos ar savivaldos institucijos
Valstybinės šalpos išmokos skiriamos ir mokamos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatymu(Žin., 1994, Nr.96-1873; 2005, Nr.71-2556) bei Valstybinių šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 29 d. nutarimu Nr.346 (Žin., 2004, Nr.47-1558; 2005, Nr.83-3069). Šalpos išmokos skiriamos ir mokamos pagal asmenų, turinčių teisę gauti šias išmokas, gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje.
Priežiūros išlaidų tikslinės kompensacijos skiriamos:
- neįgaliems vaikams: su sunkiu neįgalumu – 1 bazinė pensija, su vidutiniu neįgalumu – 0,5 bazinės pensijos;
- asmenims, pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais: netekusiems 75-100 procentų darbingumo – 1 bazinė pensija, netekusiems 60-70 procentų darbingumo – 0,5 bazinės pensijos;
- senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims – 0,5 bazinės pensijos.
Būtina sąlyga – šiems asmenims turi būti nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros(pagalbos) poreikis (išskyrus neįgalius vaikus).
Priežiūros išlaidų tikslinė kompensacija skiriama ir mokama nuo teisės gauti ją įgijimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 mėnesių iki dokumentų kompensacijai skirti pateikimo.

Dėl šalpos išmokų skyrimo pagal faktinę gyvenamąją vietą bei kitais atvejais (pvz., kai kreipiasi globėjas arba rūpintojas) kreipkitės savivaldybės administracijos, kuriai teiksite prašymą, nustatyta tvarka.

Video instrukcijos.

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Paslaugos teikėjo kontaktai:

el.p. spis@nevda.lt, tel. (8 5) 247 2148


Taip pat informaciją galite rasti seniūnijose ar savivaldos institucijose pagal deklaruotą gyvenamąją vietą
Pilnas sąrašas pateikiamas šiuo adresu http://www.lsa.lt/lt/nariai-savivaldybes

Už priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimą atsakingi seniūnijos ar savivaldos institucijos darbuotojai 
 – pagal pareiškėjo deklaruotos gyvenamosios vietos teritoriją.
Bendra informacija:
Atsakingas asmuo Už gyvenamosios vietos deklaravimą atsakingi seniūnijos ar savivaldos institucijos darbuotojai – pagal teritoriją, kurioje norima deklaruoti gyvenamąją vietą.
Adresas internete http://www.seniunai.lt/lt/seniunai/http://www.savivaldybes.lt/savivaldybes/

Adresas užsienyje:
-