Apdorojama...

Šalpos išmokos laidojusiam asmeniui skyrimas

Užsakyti elektroninę šalpos išmokos laidojusiam asmeniui skyrimo paslaugą, t.y. elektroniniu būdu pateikti prašymą, gali tik tas asmuo, kuris turi mirusio šalpos išmokos gavėjo mirties liudijimą. Elektroniniu būdu pateikti prašymą galima tik tuo atveju kada pareiškėjo deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybė sutampa su mirusio asmens šalpos išmokos gavimo vietos savivaldybe. Vadovaujantis Valstybinių šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo nuostatais, mirties liudijimo orginalas turi būti pateiktas privalomai, todėl jį reikės pateikti savivaldybės, kuriai teikiamas prašymas, nustatyta tvarka.

Suteikimo trukmė: 10 d.d.

Kaina: nemokama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams

Interaktyvumo lygis 3

Teikėjas

Seniūnijos ar savivaldos institucijos
Valstybinės šalpos išmokos skiriamos ir mokamos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatymu (Žin., 1994, Nr.96-1873; 2005, Nr.71-2556) bei Valstybinių šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 29 d. nutarimu Nr.346 (Žin., 2004, Nr.47-1558; 2005, Nr.83-3069). Šalpos išmokos skiriamos ir mokamos pagal asmenų, turinčių teisę gauti šias išmokas, gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje.
Asmens, kuriam buvo paskirta šalpos išmoka, mirties atveju jį laidojusiems fiziniams ar juridiniams asmenims (toliau šioje dalyje – laidoję asmenys) išmokama šalpos išmoka už tą mėnesį, kurį šalpos gavėjas mirė. Laidojusiems asmenims taip pat išmokama iki mirties dienos asmens negauta praėjusio mėnesio šalpos išmoka. Šalpos pensijų, šalpos našlaičių pensijų, šalpos kompensacijų ir socialinių pensijų gavėjų mirties atvejais juos laidojusiems asmenims dar išmokama mirusiajam asmeniui mirties mėnesį priklausiusio atitinkamos pensijos ar šalpos kompensacijos dydžio vieno mėnesio suma.
Kai miręs asmuo laidojamas valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšomis, šalpos pensijos, šalpos našlaičių pensijos, šalpos kompensacijos ir socialinės pensijos vieno mėnesio dydžio suma nemokama.

Dėl šalpos išmokų skyrimo kitais atvejais kreipkitės savivaldybės administracijos, kuriai teiksite prašymą, nustatyta tvarka.

Video instrukcijos.

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Paslaugos teikėjo kontaktai:

el.p. spis@nevda.lt, tel. (8 5) 247 2148


Taip pat informaciją galite rasti seniūnijose ar savivaldos institucijose pagal deklaruotą gyvenamąją vietą
Pilnas sąrašas pateikiamas šiuo adresu http://www.lsa.lt/lt/nariai-savivaldybes

Už šalpos išmokos laidojusiam asmeniui skyrimą atsakingi seniūnijos ar savivaldos institucijos darbuotojai
 – pagal pareiškėjo deklaruotos gyvenamosios vietos teritoriją.
Bendra informacija:
Atsakingas asmuo Už gyvenamosios vietos deklaravimą atsakingi seniūnijos ar savivaldos institucijos darbuotojai – pagal teritoriją, kurioje norima deklaruoti gyvenamąją vietą.
Adresas internete http://www.seniunai.lt/lt/seniunai/http://www.savivaldybes.lt/savivaldybes/

Adresas užsienyje:
-