Apdorojama...

Socialinės pašalpos skyrimas

Užsakyti socialinės pašalpos skyrimo paslaugą, t.y. elektroniniu būdu pateikti prašymą, galima (laikinai) tik tuo atveju, kai dėl socialinės pašalpos kreipiamasi pakartotinai ir pateikta informacija piniginei socialinei paramai gauti nepasikeitė ir jos tikslinti nereikia. Apie trūkstamus dokumentus, kuriuos turėsite pristatyti deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai, būsite informuoti el. pranešimu.

Suteikimo trukmė: 1 mėn.

Kaina: nemokama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną,prisijunkite

Skirta

Gyventojams

Interaktyvumo lygis 3

Teikėjas

Seniūnijos ar savivaldos institucijos
Socialinė pašalpa skiriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės piniginės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu (Žin., 2003, Nr.73-3352; 2011, Nr.155-7353). Socialinė pašalpa skiriama 3 mėnesiams nuo mėnesio, kurį pateiktas prašymas – paraiška, pirmos dienos, jei kreipimosi metu bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į šią pašalpą. Socialinė pašalpa gali būti skiriama trumpesniam negu 3 mėnesių laikotarpiui, jeigu yra žinomos priežastys, dėl kurių bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo per šį laikotarpį neteks teisės į paramą, arba šios paramos dydis pasikeis.
Socialinė pašalpa igali būti skiriama ilgesniam negu 3 mėnesių laikotarpiui, jeigu nesikeičia bendrai gyvenančių asmenų sudėtis arba vieno gyvenančio asmens šeiminė padėtis, jų (jo) pajamos ir turtas.

Dėl socialinės pašalpos skyrimo kitais atvejais kreipkitės savivaldybės administracijos, kuriai teiksite prašymą, nustatyta tvarka.

Video instrukcijos.

Paslaugos administratorių kontaktai

Šarūnas Staskevičius Už socialinės pašalpos skyrimą atsakingi seniūnijos ar savivaldos institucijos darbuotojai – pagal pareiškėjo deklaruotos gyvenamosios vietos teritoriją.
Vyriausiasis specialistas http://www.lsa.lt/lt/nariai-savivaldybes
Tel. +370 5 2668124
sarunas.staskevicius@socmin.lt
Bendra informacija:
Atsakingas asmuo Už gyvenamosios vietos deklaravimą atsakingi seniūnijos ar savivaldos institucijos darbuotojai – pagal teritoriją, kurioje norima deklaruoti gyvenamąją vietą.
Adresas internete http://www.seniunai.lt/lt/seniunai/http://www.savivaldybes.lt/savivaldybes/

Adresas užsienyje:
-