Apdorojama...

Transporto išlaidų kompensacijos neįgaliesiems skyrimas

Užsakyti elektroninę transporto išlaidų kompensacijos neįgaliesiems skyrimo paslaugą, t.y. elektroniniu būdu pateikti prašymą, gali asmuo, kuris turi teisę gauti šią kompensaciją arba vienas iš tėvų, jei kreipiamasi dėl kompensacijos skyrimo nepilnamečiui asmeniui.

Suteikimo trukmė: 1 mėn.

Kaina: nemokama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams

Interaktyvumo lygis 4

Teikėjas

Seniūnijos ar savivaldos institucijos
Transporto išlaidų kompensacija skiriama ir mokama vadovaujantis 2008 m. liepos 8 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-234 „Dėl transporto išlaidų kompensacijos ir lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos mokėjimo neįgaliesiems, turintiems sutrikusią judėjimo funkciją, ir šeimoms, auginančioms neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, arba neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam iki 2005-07-01 buvo pripažinta visiška negalia, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 79-3124; 2010, Nr. 68-3426; 2011, Nr. 61-2929, Nr. 112-5281, 2012, Nr. 87-4558;).
Transporto išlaidų kompensacija skiriama neįgaliems, turintiems sutrikusią judėjimo funkciją, kuriems yra nustatytas transporto išlaidų kompensacijos poreikis. Kompensacijos dydis - 0,25 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžio ir mokama už einamąjį mėnesį asmeniui arba jo tėvams, arba globėjams (rūpintojams) ir naudojama pagal tikslinę paskirtį asmens transporto paslaugų poreikiui tenkinti.
Transporto išlaidų kompensacija skiriama asmenims, neturintiems teisės gauti Valstybinio socialinio draudimo fondo (Sodros) pensijų.
Kompensacija skiriama ir mokama nuo specialiojo transporto išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 mėnesių nuo prašymo pateikimo dienos.
Transporto išlaidų kompensacija, negauta dėl asmens mirties, neišmokama.

Dėl kompensacijos skyrimo kitais atvejais (pvz., kai dėl neveiksnių ar ribotai veiksnių asmenų kreipiasi globėjas arba rūpintojas) kreipkitės savivaldybės administracijos, kuriai teiksite prašymą, nustatyta tvarka.

Video instrukcijos.

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Paslaugos teikėjo kontaktai:

el.p. spis@nevda.lt, tel. (8 5) 247 2148


Taip pat informaciją galite rasti seniūnijose ar savivaldos institucijose pagal deklaruotą gyvenamąją vietą
Pilnas sąrašas pateikiamas šiuo adresu http://www.lsa.lt/lt/nariai-savivaldybes

Už transporto išlaidų kompensacijos neįgaliesiems skyrimą atsakingi seniūnijos ar savivaldos institucijos darbuotojai
 – pagal pareiškėjo deklaruotos gyvenamosios vietos teritoriją.
Bendra informacija:
Atsakingas asmuo Už gyvenamosios vietos deklaravimą atsakingi seniūnijos ar savivaldos institucijos darbuotojai – pagal teritoriją, kurioje norima deklaruoti gyvenamąją vietą.
Adresas internete http://www.seniunai.lt/lt/seniunai/http://www.savivaldybes.lt/savivaldybes/

Adresas užsienyje:
-