Apdorojama...

Transporto paslaugų skyrimas

Užsakyti elektroninę transporto organizavimo paslaugą, t.y. elektroniniu būdu pateikti prašymą, gali asmuo, kuris turi teisę gauti transporto paslaugas arba vienas iš tėvų, jei kreipiamasi dėl paslaugų skyrimo nepilnamečiui asmeniui. Apie trūkstamus dokumentus, kuriuos turėsite pristatyti deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai, būsite informuoti el. pranešimu

Suteikimo trukmė: 10 d.d.

Kaina: nemokama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams

Interaktyvumo lygis 3

Teikėjas

Seniūnijos ar savivaldos institucijos
Transporto paslaugų skyrimo, teikimo ir mokėjimo tvarkos aprašai rengiami ir tvirtinami atskirai kiekvienoje savivaldybėje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu (Žin., 2006, Nr. 17-589), Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintais Socialinių paslaugų katalogu (Žin. ,2006, Nr. 43-1570; 2008, Nr. 2-72) bei Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašu (Žin., 2006,Nr.43-1571, 2007, Nr. 32-1162), Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 68-2510) ir kitais teisės aktais. Transporto organizavimo paslaugos paskirtis – teikti paslaugą pagal poreikius asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to ar dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.

Dėl transporto paslaugų skyrimo pagal faktinę gyvenamąją vietą ar kitais atvejais (pvz., kai dėl neveiksnių ar ribotai veiksnių asmenų kreipiasi globėjas arba rūpintojas) kreipkitės savivaldybės administracijos, kuriai teiksite prašymą, nustatyta tvarka.

Video instrukcijos.

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Paslaugos teikėjo kontaktai:

el.p. spis@nevda.lt, tel. (8 5) 247 2148


Taip pat informaciją galite rasti seniūnijose ar savivaldos institucijose pagal deklaruotą gyvenamąją vietą
Pilnas sąrašas pateikiamas šiuo adresu http://www.lsa.lt/lt/nariai-savivaldybes

Už transporto paslaugų skyrimą atsakingi seniūnijos ar savivaldos institucijos darbuotojai
 – pagal pareiškėjo deklaruotos gyvenamosios vietos teritoriją.
Bendra informacija:
Atsakingas asmuo Už gyvenamosios vietos deklaravimą atsakingi seniūnijos ar savivaldos institucijos darbuotojai – pagal teritoriją, kurioje norima deklaruoti gyvenamąją vietą.
Adresas internete http://www.seniunai.lt/lt/seniunai/http://www.savivaldybes.lt/savivaldybes/

Adresas užsienyje:
-