Apdorojama...

Asmens skyrimas vaiko globėju (rūpintoju)

Suteikiama galimybė paskirti asmenį vaiko globėju (rūpintoju). Apie trūkstamus dokumentus, kuriuos turėsite pristatyti deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai, būsite informuoti el. pranešimu.

Suteikimo trukmė: 1 mėn.

Kaina: nemokama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną,prisijunkite

Skirta

Gyventojams

Interaktyvumo lygis 3

Teikėjas

Seniūnijos ar savivaldos institucijos
Vaiko globos nustatymo ir priežiūros procedūras reglamentuoja Vaiko globos organizavimo nuostatai. Vaiko laikinosios globos organizavimą reglamentuoja Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatai.Vaiko globėjas (rūpintojas) - nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantis veiksnus fizinis asmuo arba šeimyna, socialinės globos įstaiga ar kitas viešasis juridinis asmuo, įstatymų nustatyta tvarka paskirti užtikrinti likusio be tėvų globos vaiko priežiūrą, auklėjimą, atstovavimą jam, jo teisėms ir teisėtiems interesams; užsienyje gyvenantis veiksnus fizinis asmuo, turintis savo gyvenamosios vietos valstybės kompetentingų institucijų išduotą sutikimą ir (ar) leidimą vykdyti vaiko nuolatinę globą (rūpybą).
Vaiko globos (rūpybos) nustatymo, vaiko globėjo (rūpintojo) skyrimo bei vaiko priežiūros procedūras organizuoja likusio be tėvų globos vaiko gyvenamosios arba radimo vietos savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, biuras, tarnyba.

Dėl asmens skyrimo globėju (rūpintoju) kitais atvejais kreipkitės savivaldybės administracijos, kuriai teiksite prašymą, nustatyta tvarka.

Paslaugos administratorių kontaktai

Šarūnas Staskevičius Už asmens skyrimą globėju (rūpintoju) atsakingi seniūnijos ar savivaldos institucijos darbuotojai – pagal pareiškėjo deklaruotos gyvenamosios vietos teritoriją.
Vyriausiasis specialistas http://www.lsa.lt/lt/nariai-savivaldybes
Tel. +370 5 2668124
sarunas.staskevicius@socmin.lt
Bendra informacija:
Atsakingas asmuo Už gyvenamosios vietos deklaravimą atsakingi seniūnijos ar savivaldos institucijos darbuotojai – pagal teritoriją, kurioje norima deklaruoti gyvenamąją vietą.
Adresas internete http://www.seniunai.lt/lt/seniunai/http://www.savivaldybes.lt/savivaldybes/

Adresas užsienyje:
-