Apdorojama...

Neįgaliojo pažymėjimo išdavimas ir keitimas asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių

Užsakyti elektroninę neįgaliojo pažymėjimo išdavimo paslaugą, t.y. elektroniniu būdu pateikti prašymą, gali tik tas asmuo, kuris turi teisę ją gauti, arba jo sutuoktinis. Apie trūkstamus dokumentus, kuriuos turėsite pristatyti deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai, būsite informuoti el. pranešimu

Suteikimo trukmė: 5 d.d.

Kaina: nemokama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams

Interaktyvumo lygis 3

Teikėjas

Seniūnijos ar savivaldos institucijos
Neįgaliojo pažymėjimai asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, išduodami ir keičiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. A1-333 „Dėl neįgaliojo pažymėjimo išdavimo ir keitimo asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Neįgaliojo pažymėjimas išduodamas asmeniui (arba jo sutuoktiniui, jo pilnamečiams vaikams, globėjui (rūpintojui) arba jo įgaliotam atstovui, arba asmeniui, atstovaujančiam gyvenamosios vietos savivaldybės socialiniam darbuotojui, arba socialinės globos įstaigos, kurioje asmuo gyvena nuolat, socialiniam darbuotojui) (toliau vadinama – asmuo), kuriam nustatytas specialiųjų poreikių lygis, pateikus savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriui 3 x 4 cm dydžio nuotrauką.
Neįgaliojo pažymėjimas keičiamas (išduodant naują pažymėjimą), jeigu:
- pažymėjimo gavėjas pakeičia vardą (vardus), pavardę;
- senasis pažymėjimas tapo netinkamas naudoti;
- pažymėjime yra netikslių įrašų;
- specialiųjų poreikių lygio laikotarpis yra pratęstas arba specialiųjų poreikių lygis yra pakeistas;
- pažymėjimas prarandamas.

Dėl pažymėjimo išdavimo kitais atvejais (pvz., kai kreipiasi pilnamečiai vaikai ar įvaikiai, globėjas arba rūpintojas) reikia kreiptis savivaldybės administracijos, kuriai teiksite prašymą, nustatyta tvarka.

Video instrukcijos.

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Paslaugos teikėjo kontaktai:

el.p. spis@nevda.lt, tel. (8 5) 247 2148


Taip pat informaciją galite rasti seniūnijose ar savivaldos institucijose pagal deklaruotą gyvenamąją vietą
Pilnas sąrašas pateikiamas šiuo adresu http://www.lsa.lt/lt/nariai-savivaldybes

Už neįgaliojo pažymėjimo išdavimą ir keitimą asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių atsakingi seniūnijos ar savivaldos institucijos darbuotojai
 – pagal pareiškėjo deklaruotos gyvenamosios vietos teritoriją.
Bendra informacija:
Atsakingas asmuo Už gyvenamosios vietos deklaravimą atsakingi seniūnijos ar savivaldos institucijos darbuotojai – pagal teritoriją, kurioje norima deklaruoti gyvenamąją vietą.
Adresas internete http://www.seniunai.lt/lt/seniunai/http://www.savivaldybes.lt/savivaldybes/

Adresas užsienyje:
-