Apdorojama...

Specialiųjų poreikių lygio nustatymas

Užsakyti elektroninę specialiųjų poreikių lygio nustatymo paslaugą, t.y. elektroniniu būdu pateikti prašymą, gali tik tas asmuo, kuris turi teisę šią paslaugą gauti, arba jo sutuoktinis.

Suteikimo trukmė: 5 d.

Kaina: nemokama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams

Interaktyvumo lygis 4

Teikėjas

Seniūnijos ar savivaldos institucijos
Specialiųjų poreikių lygis asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. A1-316 "Dėl specialiųjų poreikių nustatymo ir jų tenkinimo sąlygų bei taisyklių patvirtinimo".
Specialiųjų poreikių lygis nustatomas atsižvelgiant į asmenims nustatytus specialiuosius poreikius. Asmens specialiųjų poreikių lygį savivaldybėje nustato komisija. Komisijos sprendimas dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo ar nenustatymo priimamas per 20 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos. Tais atvejais, kai specialiųjų pagalbos priemonių apimtis nevertinama, sprendimas priimamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo visų dokumentų gavimo dienos.
Specialiųjų pagalbos priemonių apimtis nevertinama šiais atvejais:
- kai senatvės pensijos amžių sukakusiam asmeniui yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis (nustatomas didelių specialiųjų poreikių lygis)
- kai asmuo pateikia asmens sveikatos įstaigos jį gydančio gydytojo pažymą (Formą Nr. 027/a), kad jam gydyti nuolat reikalinga dializė (nustatomas neterminuotas didelių specialiųjų poreikių lygis)
- kai asmeniui buvo nustatytas darbingumo lygis iki senatvės pensijos amžiaus.
Asmeniui, kuriam iki senatvės pensijos amžiaus buvo nustatytas darbingumo lygis (išskyrus specialiuosius poreikius), nustatomas neterminuotas specialiųjų poreikių lygis remiantis jo pateikta darbingumo lygio pažyma ar pateiktu neįgaliojo pažymėjimu:
- esant 0–25 proc. darbingumo lygiui, nustatomas neterminuotas didelių specialiųjų poreikių lygis;
- esant 30–55 proc. darbingumo lygiui, nustatomas neterminuotas vidutinių specialiųjų poreikių lygis.
Nustačiusi asmens specialiųjų poreikių lygį, gyvenamosios vietos savivaldybė išduoda LR socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos neįgaliojo pažymėjimą.

Dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo pagal faktinę gyvenamąją vietą arba kitais atvejais (pvz., kai kreipiasi pilnamečiai vaikai ar įvaikiai, globėjas arba rūpintojas) reikia kreiptis savivaldybės administracijos, kuriai teiksite prašymą, nustatyta tvarka.

Video instrukcijos.

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Paslaugos teikėjo kontaktai:

el.p. spis@nevda.lt, tel. (8 5) 247 2148


Taip pat informaciją galite rasti seniūnijose ar savivaldos institucijose pagal deklaruotą gyvenamąją vietą
Pilnas sąrašas pateikiamas šiuo adresu http://www.lsa.lt/lt/nariai-savivaldybes

Už specialiųjų poreikių lygio nustatymą atsakingi seniūnijos ar savivaldos institucijos darbuotojai
 – pagal pareiškėjo deklaruotos gyvenamosios vietos teritoriją.
Bendra informacija:
Atsakingas asmuo Už gyvenamosios vietos deklaravimą atsakingi seniūnijos ar savivaldos institucijos darbuotojai – pagal teritoriją, kurioje norima deklaruoti gyvenamąją vietą.
Adresas internete http://www.seniunai.lt/lt/seniunai/http://www.savivaldybes.lt/savivaldybes/

Adresas užsienyje:
-