Apdorojama...

Augalų ligų, kenkėjų ir piktžolių plitimo analizės personalizuotų rezultatų pateikimas

Žemės ūkio ir kitiems suinteresuotiems subjektams pateikiama aktuali, pagal jų auginamų augalų rūšis ir žemės sklypo vietą parinkta augalų ligų ir kenkėjų plitimo dinamika pasėliuose bei matematiniu būdu įvertinta plitimo tikimybė ir tendencijos.

Suteikimo trukmė: Iš karto.

Kaina: nemokama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 4

Teikėjas

Viešoji įstaiga Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba
Paslauga susideda iš 2 dalių:
• Paslaugos vartotojas pagal pateiktą informaciją apie ūkio vietą (teritoriją) ir auginamus komercinius žemės ūkio augalus gali iš karto gauti individualizuotus duomenis apie pasėliuose augalų vegetacijos laikotarpiu plintančias ligas ir kenkėjus. Ligų ir kenkėjų dinamikos duomenys pateikiami grafikuose, lentelėse ir aprašuose. Taip pat yra galimybė skirtinguose Lietuvos rajonuose analizuoti kenksmingųjų organizmų plitimo tendencijas, pasirenkant skirtingus augalus.
• Paslaugos vartotojas pagal konkrečią teritoriją gali stebėti meteorologinių stočių duomenis, kurie yra susieti su žemės ūkio augalų ligų ir kenkėjų prognozavimo moduliais. Moduliai matematiniu būdu apskaičiuoja tam tikrų žemės ūkio augalų ligų ar kenkėjų pasireiškimo ir plitimo tikimybę.
Paslaugoje yra proaktyvaus ir periodinio informavimo funkcija, kuri sistemai nustačius reikšmingo ir riziką keliančio žemės ūkio augalų ligų ar kenkėjų plitimo atvejį, apie tai informuoja paslaugos vartotoją SMS žinute ar elektroniniu pranešimu.

1. Paslaugos gavėjas autentifikuojasi ir jungiasi prie portalo naudodamas Elektroninių valdžios vartų autentifikacijos priemones.
2. Paslaugos gavėjas nurodo papildomus duomenis ir parametrus analizei, jei to reikia.
3. Sistema, įvertinusi surinktus ir paslaugų gavėjo įvestus duomenis nustato, kokia informacija jam aktuali, ir surenka analizės duomenis.
4. Sistema pateikia analizės rezultatus paslaugos gavėjui aiškia ir suprantama forma, panaudodama grafines vaizdavimo priemones: schemas, grafikus, žemėlapius, lenteles.
5. Gavus asmens sutikimą, sistema automatiškai nustatytu periodiškumu (pvz., kartą per savaitę, mėnesį ir pan.) atnaujins analizės rezultatus, juos personalizuos ir pateiks elektroninėmis ryšio priemonėmis (informaciniu pranešimu naudotojo paskyroje portale, elektroniniu paštu, žinute). Taip pat nustačius reikšmingo ir riziką keliančio augalų ligų ar kenkėjų plitimo atvejį, sistema automatiškai iš karto informuos paslaugų gavėją žinute.
6. Paslaugos gavėjas peržiūri, pagal poreikį išsaugo pateiktus rezultatus ir/arba inicijuoja kitą paslaugą.

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Giedrė Masliukovienė
Augalininkystės specialistė
Tel. +370 347 38 416
Mob. +370 612 72 970
Faks. +370 347 37 026
giedre.masliukoviene@lzukt.lt
Bendra informacija:
Adresas Stoties g. 5, LT-58343, Akademija, Kėdainių r.
Adresas internetewww.lzukt.lt
Darbo laikasI - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas110057335
Adresas Lietuvoje:
Kėdainių r. sav., Dotnuvos sen., Akademija, Stoties g. 5
Interneto svetainė:
Tel. +370 347 37 870
Faks. +370 347 37 026
info@lzukt.lt