Apdorojama...

Pranešimas, pareiškimas ar skundas apie galimai padarytą teisės pažeidimą

Suteikiama galimybė policijai pateikti registruoti pranešimus apie teisės pažeidimus, po kurių policija vykdo pranešimų nagrinėjimą.

Suteikimo trukmė: Pranešimas, gautas elektroniniu būdu, registruojamas automatiškai, administracinė paslauga pradedama teikti (vertinami pranešimai ir reaguojama į juos) ne vėliau kaip per 12 val. nuo pranešimo užregistravimo. Administracinės paslaugos suteikimo terminus, priklausomai nuo pranešimo turinio, nustato teisės aktai, reglamentuojantys nusikalstamų veikų ir kitų teisės aktų pažeidimų tyrimą.

Kaina: nemokama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 4

Teikėjas

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pranešimų, pareiškimų, skundų apie nusikalstamas veikas ir kitus teisės pažeidimus (toliau ‒ pranešimai) priėmimas elektroniniu būdu yra elektroninė paslauga gyventojams, papildanti pranešimų priėmimo bendruoju pagalbos telefonu 112 paslaugą ir suteikianti lankstesnes galimybes teikti policijai pranešimus ir gauti informaciją apie tai, kaip sureaguota į jų pranešimus, kokių imtasi priemonių, kokie priimti sprendimai. Pranešimams priimti ir nagrinėti naudojama integruota Policijos elektroninių paslaugų sistema (toliau ‒ PEPS), leidžianti Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau –
Policijos departamentas) ir teritorinėms policijos įstaigoms priimti ir tvarkyti asmenų pranešimus, gautus įvairiomis susisiekimo priemonėmis (internetu, elektroniniu paštu, SMS ar MMS žinutėmis, aplikacija mobiliesiems įrenginiams). Tais atvejais, kai staiga iškyla reali grėsmė gyvybei, sveikatai, saugumui, aplinkai ar turtui ir kai policija turi nedelsdama atvykti į nelaimės vietą ir suteikti skubią pagalbą, asmuo turi skambinti bendruoju pagalbos telefono numeriu 112.
  1. Lietuvos Respublikos policijos veiklos įstatymas.
  2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas.
  3. Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas.
  4. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas.
  5. Rekomendacijos dėl ikiteisminio tyrimo pradžios ir jos registravimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2008 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. I-110.
  6. Policijos registruojamų įvykių registro duomenų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos policijos generalinio komisaro 2007 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 5-V-850 (Lietuvos policijos generalinio komisaro 2009 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 5-V-464 redakcija).
  7. Pranešimų policijai, teikiamų elektroniniu būdu, duomenų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos policijos generalinio komisaro 2014 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 5-V-346.

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Kęstutis Stelmokas
Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
Viešosios policijos valdybos
Prevencijos skyriaus vyriausiasis tyrėjas
Tel. (8 5) 271 9805
El. p. kestutis.stelmokas@policija.lt
 
Donatas Bušma
Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
Viešosios policijos valdybos
Prevencijos skyriaus vyriausiasis tyrėjas
Tel. (8 5) 271 9803,
El. p. donatas.busma@policija.lt
 
Bendra informacija:
AdresasSaltoniškių g. 19, LT-08105 Vilnius
Adresas internetehttp://www.policija.lt
Darbo laikasDarbo dienomis: 8.00 – 17.00 val. Penktadieniais: 8.00 – 15.45 val. Pietų pertrauka: 12.00 – 12.45 val.
Įmonės kodas188785847
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Saltoniškių g. 19
Interneto svetainė:
+370 5 271 9731, el. p.: info@policija.lt