2018-02-13 00:00 Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) informuoja, kad UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ (SSC) išduoti kvalifikuoti elektroninių parašų sertifikatai nebegalios nuo 2018 m. gegužės 11 d.
Atkreipiame asmenų, turinčių SSC išduotus kvalifikuotus elektroninių parašų sertifikatus, dėmesį, kad nuo 2018 m. gegužės 11 d. jie nebegalės šių sertifikatų naudoti kvalifikuotiems elektroniniams parašams kurti. Esant poreikiui pasirašinėti elektroninius dokumentus kvalifikuotu elektroniniu parašu, šie asmenys turėtų kreiptis į kitus paslaugų teikėjus, turinčius teisę išduoti kvalifikuotus elektroninių parašų sertifikatus. Asmenys pirmiausia turėtų įvertinti, kokią elektroninio parašo priemonę norėtų naudoti (lustinę kortelę, USB kriptografinį raktą ar mobilųjį elektroninį parašą), ir tada kreiptis į atitinkamus paslaugų teikėjus.
Platesnė informacija pateikiama RRT puslapyje http://www.rrt.lt/lt/pranesimai-spaudai/rrt-pratese-termina-b916.html.
Apdorojama...

Dokumentų, patvirtinančių asmens darbo stažą ir (arba) darbo užmokestį Lietuvos valstybės istorijos archyve, išdavimas

Priklauso grupėms

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 2

Teikėjas

Lietuvos valstybės istorijos archyvas
Aprašymas: Asmuo pateikia prašymą (būtinai pasirašytą – nepasirašyti prašymai nenagrinėjami). Jame turi būti nurodytas asmens vardas (-ai), pavardė (-ės), gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridnis asmuo), laikotarpis už kurį asmuo prašo savo (ar atstovaujamo asmens) darbo stažo ir (arba) darbo užmokesčio patvirtinimo, asmens užimamos (arba eitos) pareigos archyve. Buvęs darbuotojas turi pateikti - jo tapatybę patvirtinantį dokumentą arba jo kopiją (jei prašymas siunčiamas paštu). Jį atstovaujantis – atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir atstovaujančio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba jų kopijas (jei prašymas siunčiamas paštu).
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą: - Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin.,1999, Nr.60-1945; 2006, Nr.77-2975); - Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (Žin.,2000, Nr.10-236; 2005, Nr.139-5008); - Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas (Žin.,1995, Nr.107-2389; 2004, Nr.57-1982; 2007, Nr.4-154); - Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (Žin.,1996, Nr.63-1479; 2003, Nr.15-597; 2008, Nr.22-804); - Lietuvos valstybės istorijos archyvo nuostatai (Žin.,2011, Nr.23-1104); - Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės (Žin.,2007, Nr.41-1565); - Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (Žin.,2002, Nr.64-2569); - Tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo taisyklės (Žin.,2002, Nr.60-2471; 2006, Nr.67-2462); - Darbo stažo skaičiavimo tvarka iš valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamose įmonėse, įstaigose ir organizacijose (Žin.,2003, Nr.73-3374).
Bendra informacija:
AdresasGerosios Vilties g. 10, 03134 Vilnius
Adresas internetehttp://www.archyvai.lt/lt/lvia
Darbo laikasI–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45
Įmonės kodas190764568
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Gerosios Vilties g. 10
Internetinė svetainė:
(8-5) 213 7482, (8-5) 213 7259, el. p.: o.krivenko@lvia.lt, j.sirkiene@lvia.lt