2018-07-01 12:10Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Iki šių metų liepos 1 d. visi mobiliojo elektroninio parašo vartotojai turi pasikeisti SIM korteles.
Šis veiksmas yra būtinas didinant mobiliojo elektroninio parašo saugumo lygį ir vykdant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, ir Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimą).
Vartotojai, norintys ir toliau naudotis m. parašo paslauga, turi kreiptis į savo mobiliojo ryšio operatorius ir sudaryti naujas m. parašo sutartis. Visi Lietuvoje veikiantys mobiliojo ryšio operatoriai m. parašo paslaugai reikalingas SIM korteles į naujus saugumo reikalavimus atitinkančias korteles keičia nemokamai.
Anksčiau išduoti m. parašo sertifikatai galios iki 2018 m. liepos 1 d. Iki šios dienos SIM kortelių nepasikeitusiems vartotojams m. parašo sutartys, vadovaujantis ES reglamentu ir RRT sprendimu, bus nutrauktos.
Apdorojama...

Dokumentų, patvirtinančių asmens darbo stažą ir (arba) darbo užmokestį Lietuvos valstybės istorijos archyve, išdavimas

Priklauso grupėms

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 2

Teikėjas

Lietuvos valstybės istorijos archyvas
Aprašymas: Asmuo pateikia prašymą (būtinai pasirašytą – nepasirašyti prašymai nenagrinėjami). Jame turi būti nurodytas asmens vardas (-ai), pavardė (-ės), gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridnis asmuo), laikotarpis už kurį asmuo prašo savo (ar atstovaujamo asmens) darbo stažo ir (arba) darbo užmokesčio patvirtinimo, asmens užimamos (arba eitos) pareigos archyve. Buvęs darbuotojas turi pateikti - jo tapatybę patvirtinantį dokumentą arba jo kopiją (jei prašymas siunčiamas paštu). Jį atstovaujantis – atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir atstovaujančio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba jų kopijas (jei prašymas siunčiamas paštu).
Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą: - Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin.,1999, Nr.60-1945; 2006, Nr.77-2975); - Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (Žin.,2000, Nr.10-236; 2005, Nr.139-5008); - Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas (Žin.,1995, Nr.107-2389; 2004, Nr.57-1982; 2007, Nr.4-154); - Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (Žin.,1996, Nr.63-1479; 2003, Nr.15-597; 2008, Nr.22-804); - Lietuvos valstybės istorijos archyvo nuostatai (Žin.,2011, Nr.23-1104); - Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės (Žin.,2007, Nr.41-1565); - Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (Žin.,2002, Nr.64-2569); - Tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo taisyklės (Žin.,2002, Nr.60-2471; 2006, Nr.67-2462); - Darbo stažo skaičiavimo tvarka iš valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamose įmonėse, įstaigose ir organizacijose (Žin.,2003, Nr.73-3374).
Bendra informacija:
AdresasGerosios Vilties g. 10, 03134 Vilnius
Adresas internetehttp://www.archyvai.lt/lt/lvia
Darbo laikasI–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45
Įmonės kodas190764568
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Gerosios Vilties g. 10
Interneto svetainė:
(8-5) 213 7482, (8-5) 213 7259, el. p.: o.krivenko@lvia.lt, j.sirkiene@lvia.lt