2018-07-01 12:10Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Iki šių metų liepos 1 d. visi mobiliojo elektroninio parašo vartotojai turi pasikeisti SIM korteles.
Šis veiksmas yra būtinas didinant mobiliojo elektroninio parašo saugumo lygį ir vykdant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, ir Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimą).
Vartotojai, norintys ir toliau naudotis m. parašo paslauga, turi kreiptis į savo mobiliojo ryšio operatorius ir sudaryti naujas m. parašo sutartis. Visi Lietuvoje veikiantys mobiliojo ryšio operatoriai m. parašo paslaugai reikalingas SIM korteles į naujus saugumo reikalavimus atitinkančias korteles keičia nemokamai.
Anksčiau išduoti m. parašo sertifikatai galios iki 2018 m. liepos 1 d. Iki šios dienos SIM kortelių nepasikeitusiems vartotojams m. parašo sutartys, vadovaujantis ES reglamentu ir RRT sprendimu, bus nutrauktos.
Apdorojama...

Studijų stipendijų skyrimas ir administravimas aukštųjų mokyklų studentams

Studijų stipendijų skyrimas ir administravimas aukštųjų mokyklų studentams.

Suteikimo trukmė: Nuo Fondo interneto tinklapyje adresu https://www.vsf.lt informacijos apie prašymų pateikimo studijų stipendijai skirti paskelbimo pradžios iki paskirtos studijų stipendijos išmokėjimo termino pabaigos.

Kaina: nemokama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams

Interaktyvumo lygis 3

Teikėjas

Valstybinis studijų fondas
Studijų stipendijų skyrimas ir administravimas aukštųjų mokyklų studentams. Studijų stipendijas gali gauti asmenys, nuo 2012-2013 studijų metų įstoję į valstybės nefinansuojamas studijų vietas su teise į studijų stipendiją ir pasirašę studijų sutartis su mokslo ir studijų institucija.

Dėmesio, prašymų studijų stipendijai gauti teikimas jau yra pasibaigęs. Prašymai bus priiminėjami prasidėjus stojimui į aukštąsias mokyklas.

Studentas, pretenduojantis gauti studijų stipendiją, nustatytais terminais turi Fondo interneto tinklalapyje https://stipendijos.vsf.lt elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką. Paraiškos studijų stipendijai gauti yra teikiamos autorizuojantis per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemas.
Pildydamas prašymą, studentas turi nurodyti tokius duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą (jeigu asmens kodo nėra - gimimo metus, mėnesį, dieną ir lytį), kontaktinius duomenis (miestą (rajoną), gatvę, namo, buto numerį), pašto indeksą, telefono numerį (mobiliojo ir (ar) fiksuoto) su miesto kodu, elektroninio pašto adresą, asmeninės sąskaitos numerį (arba pažymėti, kad prašo pervesti studijų stipendiją į mokslo ir studijų institucijos sąskaitą už studijas mokamai kainai padengti), mokslo ir studijų institucijos pavadinimą, studijų pakopą, studijų programos kodą, studijų programos pavadinimą ir kitą informaciją, reikalingą studijų stipendijai skirti ir administruoti.

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Ilona Misiūnienė Aldona Valatkevičiūtė
Stipendijų ir finansinės paramos
skyriaus vedėja
Stipendijų ir finansinės paramos skyriaus
vyriausioji specialistė
Tel. +370 5 263 9155 Tel. +370 5 263 9158
ilona.misiuniene@vsf.lt aldona.valatkeviciute@vsf.lt
Bendra informacija:
Adresas A. Goštauto g. 12-407, 01108 Vilnius
Adresas internete http://www.vsf.lt
Darbo laikas I-IV: 8:00-17:00, pietūs: 12:00-13:00; V: 8:00-15:45, pietūs: 12:00-12:45
Įmonės kodas 191722967
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, A. Goštauto g. 12-407
Vilniaus m. sav., Vilnius, A. Goštauto g. 12
Interneto svetainė:
(8-5) 2649192, el. p.: fondas@vsf.lt