2018-07-01 12:10Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Iki šių metų liepos 1 d. visi mobiliojo elektroninio parašo vartotojai turi pasikeisti SIM korteles.
Šis veiksmas yra būtinas didinant mobiliojo elektroninio parašo saugumo lygį ir vykdant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, ir Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimą).
Vartotojai, norintys ir toliau naudotis m. parašo paslauga, turi kreiptis į savo mobiliojo ryšio operatorius ir sudaryti naujas m. parašo sutartis. Visi Lietuvoje veikiantys mobiliojo ryšio operatoriai m. parašo paslaugai reikalingas SIM korteles į naujus saugumo reikalavimus atitinkančias korteles keičia nemokamai.
Anksčiau išduoti m. parašo sertifikatai galios iki 2018 m. liepos 1 d. Iki šios dienos SIM kortelių nepasikeitusiems vartotojams m. parašo sutartys, vadovaujantis ES reglamentu ir RRT sprendimu, bus nutrauktos.
Apdorojama...

Ūkio subjektų veiklos su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais deklaracijos pateikimas

Ūkio subjektų, užsiimančių su tauriaisiais metalais susijusia veikla, registravimas

Suteikimo trukmė: 1 d. d.

Kaina: nemokama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 4

Teikėjas

Valstybės įmonė "Lietuvos prabavimo rūmai"
Priežiūros institucija sudaro ir tvarko Ūkio subjektų, kurie verčiasi su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusia veikla, sąrašą (toliau – Ūkio subjektų sąrašas) bei registruoja atsakomybės ženklo pavyzdžius Ūkio subjektų, kurie verčiasi su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusia veikla, sąrašo sudarymo ir tvarkymo ir atsakomybės ženklų pavyzdžių registravimo taisyklėse nustatyta tvarka.
1. Lietuvos Respublikos finansų ministro 1999 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 146 Dėl ūkio subjektų, užsiimančių komercine ūkine veikla, susijusia su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais veiklos reglamentavimo (Žin., 1999 Nr. 54-1745; 2005, Nr.119-4307; 2009, Nr.79-3300; 2012, Nr. 124-6258)
2. Lietuvos Respublikos tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros įstatymas 1995 m. liepos 3 d. Nr. I-996 (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.708F524D8B62/KAAuYneald)

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Vida Bačiuškienė
Tel.:831355293
el-paštas: vida.baciuskiene@lpr.lt
Bendra informacija:
Adresas M. K. Čiurlionio g. 65, LT-66164, Druskininkai
Adresas internete www.lpr.lt
Darbo laikas I - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas 152035320
Adresas Lietuvoje:
Druskininkų sav., Druskininkai, M. K. Čiurlionio g. 65
Interneto svetainė:
Tel. +370 313 51183
Mob. +370 652 06414
Faks. +370 313 55437
centras@lpr.lt