2018-07-01 12:10Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Iki šių metų liepos 1 d. visi mobiliojo elektroninio parašo vartotojai turi pasikeisti SIM korteles.
Šis veiksmas yra būtinas didinant mobiliojo elektroninio parašo saugumo lygį ir vykdant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, ir Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimą).
Vartotojai, norintys ir toliau naudotis m. parašo paslauga, turi kreiptis į savo mobiliojo ryšio operatorius ir sudaryti naujas m. parašo sutartis. Visi Lietuvoje veikiantys mobiliojo ryšio operatoriai m. parašo paslaugai reikalingas SIM korteles į naujus saugumo reikalavimus atitinkančias korteles keičia nemokamai.
Anksčiau išduoti m. parašo sertifikatai galios iki 2018 m. liepos 1 d. Iki šios dienos SIM kortelių nepasikeitusiems vartotojams m. parašo sutartys, vadovaujantis ES reglamentu ir RRT sprendimu, bus nutrauktos.
Apdorojama...

Prašymas išduoti leidimą išmesti į aplinką radioaktyviąsias medžiagas/ pakeisti leidimo priedą

Prašymas išduoti leidimą išmesti į aplinką radioaktyviąsias medžiagas/ pakeisti leidimo priedą.

Kaina: nemokama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 3

Teikėjas

Radiacinės saugos centras
Prašymas išduoti leidimą išmesti į aplinką radioaktyviąsias medžiagas/ pakeisti leidimo priedą.
Radiacinės saugos įstatymas
Aktuali 2011-10-01 
Teisės aktą priėmė: Lietuvos Respublikos Seimas; Parengė: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Informacijos technologijų ir telekomunikacijų departamentas

Dėl Radionuklidų išmetimo į aplinką iš medicinos, pramonės, išskyrus branduolinės energetikos objektus, žemės ūkio objektų ir atliekant mokslinius tyrimus leidimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Įsigaliojo 2011-10-21 
Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija 
Valstybės žinios: 2011-10-20 Nr.126-5999

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Vaidas Statkus
Radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės
skyriaus vedėjas
tel. +370 (5) 210 5817
el. paštas: vaidas.starkus@rsc.lt

Dovilė Šerėnaite
Radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės
​skyriaus vyriausioji specialistė
tel. +370 (5) 210 5817
el.paštas: dovile.serenaite@rsc.ltAugustinas Ivanauskas
Radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės
​skyriaus vyriausiasis specialistas
tel. +370 (5) 210 5817
el.paštas: augustinas.ivanauskas@rsc.lt 
 
Bendra informacija:
Adresas Kalvarijų g. 153, LT-08221, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
Adresas internete     www.rsc.lt
Darbo laikas I - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Kalvarijų g. 153
Tel. +370 5 236 1936
Faks. +370 5 276 3633
rsc@rsc.lt