Apdorojama...

Leidimo atidaryti automatų, bingo salonus, lošimo namus (kazino) išdavimas/ papildymas/ pakeitimas

Leidimo atidaryti automatų, bingo salonus, lošimo namus (kazino) išdavimas/papildymas/pakeitimas.

Suteikimo trukmė: Leidimų atidaryti lošimo namus (kazino), automatų, bingo salonus išdavimo terminas – 30 k. d. Jeigu pareikalaujama papildomų dokumentų ir informacijos, 30 dienų laikotarpis skaičiuojamas iš naujo nuo papildomos informacijos arba paaiškinimų bei pataisų pateikimo dienos. Bendras leidimo išdavimo laikotarpis neturi viršyti 60 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo tos dienos, kurią buvo pirmą kartą pateikti visi reikiami dokumentai ir duomenys.
Leidimų pakeitimo / papildymo terminas – 10 k. d.

Kaina:

  1. Už leidimo atidaryti lošimo  namus (kazino), bingo saloną, automatų saloną išdavimą 1002 Eur.
  2. Už leidimo pakeitimą ar papildymą 232 Eur.
  3. Už leidimo patikslinimą, kai lošimo įrenginiai pakeičiami kitais tos pačios rūšies lošimo įrenginiais toje pačioje lošimo organizavimo vietoje- 39 Eur (už lošimo organizavimo vietą, t. y. nepriklausomai nuo keičiamų lošimo įrenginių skaičiaus vienoj lošimų organizavimo vietoje)
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/45c96880bfea11e88f64a5ecc703f89b
 

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 3

Teikėjas

Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Paslauga suteikia galimybę pateikti prašymą dėl leidimo atidaryti automatų, bingo salonus, lošimo namus (kazino) taip pat papildyti ar pakeisti jau išduotų leidimų duomenis.

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Ingrida Žaldarienė
Licencijų ir leidimų skyriaus vedėja
el. p. ingrida.zaldariene@lpt.lt, tel. (8 5) 233 6246

Karolina Mlečkaitė
Licencijų ir leidimų skyriaus vyriausioji specialistė
el. p. karolina.mleckaite@lpt.lt, tel. (8 5) 233 6246

Martynas Vosylius
Licencijų ir leidimų skyriaus vyriausiasis specialistas
el. p. martynas.vosylius@lpt.lt, tel. (8 5) 233 6246

Neringa Baniūnė
Licencijų ir leidimų skyriaus vyriausioji specialistė
el. p. neringa.baniune@lpt.lt, tel. (8 5) 233 6246

Vitalija Liaukevičienė
Licencijų ir leidimų skyriaus vyriausioji specialistė
el. p. vitalija.liaukeviciene@lpt.lt, tel. (8 5) 233 6246

 

Bendra informacija:

Lošimų priežiūros tarnyba. 
prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Į.k. 188772052
Ne PVM mokėtoja

Ukmergės g. 222, LT-07157 Vilnius

tel. (8 5) 233 6246
tel. (8 5) 233 6247
faksas (8 5) 233 6225

el. paštas info@lpt.lt
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Ukmergės g. 222
Interneto svetainė:
Ukmergės g. 222, LT-07157 Vilnius

tel. (8 5) 233 6246
tel. (8 5) 233 6247
faksas (8 5) 233 6225