2018-07-01 12:10Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Iki šių metų liepos 1 d. visi mobiliojo elektroninio parašo vartotojai turi pasikeisti SIM korteles.
Šis veiksmas yra būtinas didinant mobiliojo elektroninio parašo saugumo lygį ir vykdant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, ir Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimą).
Vartotojai, norintys ir toliau naudotis m. parašo paslauga, turi kreiptis į savo mobiliojo ryšio operatorius ir sudaryti naujas m. parašo sutartis. Visi Lietuvoje veikiantys mobiliojo ryšio operatoriai m. parašo paslaugai reikalingas SIM korteles į naujus saugumo reikalavimus atitinkančias korteles keičia nemokamai.
Anksčiau išduoti m. parašo sertifikatai galios iki 2018 m. liepos 1 d. Iki šios dienos SIM kortelių nepasikeitusiems vartotojams m. parašo sutartys, vadovaujantis ES reglamentu ir RRT sprendimu, bus nutrauktos.
Apdorojama...

Leidimo atidaryti automatų, bingo salonus, lošimo namus (kazino) išdavimas/ papildymas/ pakeitimas

Leidimo atidaryti automatų, bingo salonus, lošimo namus (kazino) išdavimas/papildymas/pakeitimas.

Suteikimo trukmė: Leidimų atidaryti lošimo namus (kazino), automatų, bingo salonus išdavimo terminas – 30 k. d. Jeigu pareikalaujama papildomų dokumentų ir informacijos, 30 dienų laikotarpis skaičiuojamas iš naujo nuo papildomos informacijos arba paaiškinimų bei pataisų pateikimo dienos. Bendras leidimo išdavimo laikotarpis neturi viršyti 60 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo tos dienos, kurią buvo pirmą kartą pateikti visi reikiami dokumentai ir duomenys.
Leidimų pakeitimo / papildymo terminas – 10 k. d.

Kaina:

  1. Už leidimo atidaryti lošimo  namus (kazino), bingo saloną, automatų saloną išdavimą 868 Eur.
  2. Už leidimo pakeitimą ar papildymą 220 Eur.
  3. Už leidimo patikslinimą, kai lošimo įrenginiai pakeičiami kitais tos pačios rūšies lošimo įrenginiais toje pačioje lošimo organizavimo vietoje- 37 Eur (už lošimo organizavimo vietą, t. y. nepriklausomai nuo keičiamų lošimo įrenginių skaičiaus vienoj lošimų organizavimo vietoje)
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E3A145C8DD49/ufNuzJlRyl

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 3

Teikėjas

Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Paslauga suteikia galimybę pateikti prašymą dėl leidimo atidaryti automatų, bingo salonus, lošimo namus (kazino) taip pat papildyti ar pakeisti jau išduotų leidimų duomenis.

Leidimų išdavimas:

http://www.lpt.lt/wp-content/uploads/2013/12/Leidimo-atidaryti-lo%C5%A1imo-namus-kazino-automat%C5%B3-bingo-salon%C4%85-i%C5%A1davimas.1.pdf

Leidimų papildymas:

http://www.lpt.lt/wp-content/uploads/2013/12/Leidimo-atidaryti-lo%C5%A1imo-namus-kazino-automat%C5%B3-bingo-salon%C4%85-papildymas.1.pdf

Leidimų pakeitimas:

http://www.lpt.lt/wp-content/uploads/2013/12/Leidimo-atidaryti-lo%C5%A1imo-namus-kazino-automat%C5%B3-bingo-salon%C4%85-pakeitimas.1.pdf

Leidimo keitimas, kai leidime nurodyti įrenginiai keičiami į kitus tos pačios rūšies įrenginisu toje pačioje lošimų organizavimo vietoje:

http://www.lpt.lt/wp-content/uploads/2013/12/Leidimo-atidaryti-lo%C5%A1imo-namus-kazino-automat%C5%B3-bingo-salon%C4%85-pakeitimas-kai-leidime-nurodyti-lo%C5%A1imo-%C4%AFrenginiai-kei%C4%8Diami-%C4%AF-kitus-tos-pa%C4%8Dios-r%C5%AB%C5%A1ies-lo%C5%A1imo-%C4%AFrenginius-toje-pa%C4%8Dioje-lo%C5%A1imo-organizavimo-vietoje..pdf

 

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Ingrida Žaldarienė
Licencijų ir leidimų skyriaus vedėja
el. p. ingrida.zaldariene@lpt.lt, tel. (8 5) 233 6246

Karolina Mlečkaitė
Licencijų ir leidimų skyriaus vyriausioji specialistė
el. p. karolina.mleckaite@lpt.lt, tel. (8 5) 233 6246

Martynas Vosylius
Licencijų ir leidimų skyriaus vyriausiasis specialistas
el. p. martynas.vosylius@lpt.lt, tel. (8 5) 233 6246

Neringa Baniūnė
Licencijų ir leidimų skyriaus vyriausioji specialistė
el. p. neringa.baniune@lpt.lt, tel. (8 5) 233 6246

Vitalija Liaukevičienė
Licencijų ir leidimų skyriaus vyriausioji specialistė
el. p. vitalija.liaukeviciene@lpt.lt, tel. (8 5) 233 6246

 

Bendra informacija:

Lošimų priežiūros tarnyba. 
prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Į.k. 188772052
Ne PVM mokėtoja

Ukmergės g. 222, LT-07157 Vilnius

tel. (8 5) 233 6246
tel. (8 5) 233 6247
faksas (8 5) 233 6225

el. paštas info@lpt.lt
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Ukmergės g. 222
Interneto svetainė:
Ukmergės g. 222, LT-07157 Vilnius

tel. (8 5) 233 6246
tel. (8 5) 233 6247
faksas (8 5) 233 6225