Apdorojama...

Leidimo atidaryti automatų, bingo salonus, lošimo namus (kazino) išdavimas/ papildymas/ pakeitimas

Leidimo atidaryti automatų, bingo salonus, lošimo namus (kazino) išdavimas/papildymas/pakeitimas.

Suteikimo trukmė: Leidimų atidaryti lošimo namus (kazino), automatų, bingo salonus išdavimo terminas – 30 k. d. Jeigu teikiami papildomai dokumentai – ne daugiua kaip 60 k. d.
Leidimų pakeitimo / papildymo terminas – 10 k. d.

Kaina:

  1. Už leidimo atidaryti lošimo  namus (kazino), bingo saloną, automatų saloną išdavimą 859 Eur (2965,96 Lt).
  2. Už leidimo pakeitimą ar papildymą 258 Eur (890,82 Lt).
  3. Už leidimo patikslinimą, kai lošimo įrenginiai pakeičiami kitais tos pačios rūšies lošimo įrenginiais toje pačioje lošimo organizavimo vietoje- 44 Eur (151,92 Lt) (už lošimo organizavimo vietą, t. y. nepriklausomai nuo keičiamų lošimo įrenginių skaičiaus vienoj lošimų organizavimo vietoje)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=454518

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną,prisijunkite

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 3

Teikėjas

Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Paslauga suteikia galimybę pateikti prašymą dėl leidimo atidaryti lošimo automatų, bingo salonus, lošimo namus (kaziino) taip pat papildyti ar pakeisti jau išduotų leidimų duomenis.

Leidimų išdavimas:

http://www.lpt.lt/wp-content/uploads/2014/02/isdavimas.pdf 
 

Leidimų papildymas:

http://www.lpt.lt/wp-content/uploads/2014/02/papildymai.pdf

Leidimų pakeitimas:

http://www.lpt.lt/wp-content/uploads/2014/02/pakeitimai.pdf

Leidimo keitimas, kai leidime nurodyti įrenginiai keičiami į kitus tos pačios rūšies įrenginisu toje pačioje lošimų organizavimo vietoje:
http://www.lpt.lt/wp-content/uploads/2014/02/irenginiu-sukeitimas.pdf

 

Paslaugos administratorių kontaktai

Jurgita Žiūkienė
Licencijų ir leidimų skyriaus vedėja
el. p. jurgita.ziukiene@lpt.lt, tel. (8 5) 233 6246

Vitalija Liaukevičienė
Licencijų ir leidimų skyriaus vyriausioji specialistė
el. p. vitalija.liaukeviciene@lpt.lt, tel. (8 5) 233 6246

Neringa Baniūnė
Licencijų ir leidimų skyriaus vyresnioji specialistė
el. p.  neringa.baniune@lpt.lt, tel. (8 5) 233 6246

 

Paslaugos teikėjo kontaktai

Ukmergės g. 222, LT-07157 Vilnius

tel. (8 5) 233 6246
tel. (8 5) 233 6247
faksas (8 5) 233 6225
Bendra informacija:

Lošimų priežiūros tarnyba. 
prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Į.k. 188772052
Ne PVM mokėtoja

Ukmergės g. 222, LT-07157 Vilnius

tel. (8 5) 233 6246
tel. (8 5) 233 6247
faksas (8 5) 233 6225

el. paštas info@lpt.lt
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Ukmergės g. 222