Apdorojama...

Prašymas suderinti loterijos taisykles / suderinti suderintų loterijos taisyklių pakeitimus ar papildymus.

Prašymas suderinti loterijos taisykles / suderinti suderintų loterijos taisyklių pakeitimus ar papildymus.

Suteikimo trukmė: Loterijos taisyklių suderinimo terminas - 20 d. d. nuo prašymo gavimo dienos.
Suderintų loterijos taisyklių pakeitimų ar papildymų suderinimo terminas - 20 d. d. nuo prašymo gavimo dienos.

Kaina: Už loterijos taisyklių suderinimą - 461 Eur.
Už loterijos taisyklių pakeitimų / papildymų suderinimą - 229 Eur.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/45c96880bfea11e88f64a5ecc703f89b
 

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 3

Teikėjas

Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Prašymas suderinti loterijos taisykles / suderinti suderintų loterijos taisyklių pakeitimus ar papildymus.

Loterijos taisyklių suderinimas:

http://www.lietuva.gov.lt/lt/loterijos-taisykliu-suderinimas-77;11783.html

Suderintų loterijos taisyklių pakeitimų ar papildymų suderinimas:

http://www.lietuva.gov.lt/lt/suderintu-loterijos-taisykliu-pakeitimu-ar-papildymu-suderinimas-77;464.html

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Ingrida Žaldarienė
Licencijų ir leidimų skyriaus vedėja
el. p. ingrida.zaldariene@lpt.lt, tel. (8 5) 233 6246

Karolina Mlečkaitė
Licencijų ir leidimų skyriaus vyriausioji specialistė
el. p. karolina.mleckaite@lpt.lt, tel. (8 5) 233 6246

Martynas Vosylius
Licencijų ir leidimų skyriaus vyriausiasis specialistas
el. p. martynas.vosylius@lpt.lt, tel. (8 5) 233 6246

Neringa Baniūnė
Licencijų ir leidimų skyriaus vyriausioji specialistė
el. p. neringa.baniune@lpt.lt, tel. (8 5) 233 6246

Vitalija Liaukevičienė
Licencijų ir leidimų skyriaus vyriausioji specialistė
el. p. vitalija.liaukeviciene@lpt.lt, tel. (8 5) 233 6246
 

 

Bendra informacija:

Lošimų priežiūros tarnyba. 
prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Į.k. 188772052
Ne PVM mokėtoja

Ukmergės g. 222, LT-07157 Vilnius

tel. (8 5) 233 6246
tel. (8 5) 233 6247
faksas (8 5) 233 6225

el. paštas info@lpt.lt
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Ukmergės g. 222
Interneto svetainė:
Ukmergės g. 222, LT-07157 Vilnius

tel. (8 5) 233 6246
tel. (8 5) 233 6247
faksas (8 5) 233 6225