Apdorojama...

Prašymas patvirtinti/pakeisti ar papildyti lošimų organizavimo reglamentą

Prašymas patvirtinti/pakeisti ar papildyti lošimų organizavimo reglamentą

Suteikimo trukmė: 20 d. d. nuo prašymo gavimo dienos

Kaina:

  1. Už reglamento patvirtinimą – 536 Eur (1850,70 Lt).
  2. Už reglamento pakeitimų/papildymų patvirtinimą 275 Eur (949,52 Lt).
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=454518
 

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną,prisijunkite

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 3

Teikėjas

Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Prašymas patvirtinti/pakeisti ar papildyti lošimų organizavimo reglamentą

Paslaugos administratorių kontaktai

Jurgita Žiūkienė
Licencijų ir leidimų skyriaus vedėja
el. p. jurgita.ziukiene@lpt.lt, tel. (8 5) 233 6246

Vitalija Liaukevičienė
Licencijų ir leidimų skyriaus vyriausioji specialistė
el. p. vitalija.liaukeviciene@lpt.lt, tel. (8 5) 233 6246

Neringa Baniūnė
Licencijų ir leidimų skyriaus vyresnioji specialistė
el. p.  neringa.baniune@lpt.lt, tel. (8 5) 233 6246

 

Paslaugos teikėjo kontaktai

Ukmergės g. 222, LT-07157 Vilnius

tel. (8 5) 233 6246
tel. (8 5) 233 6247
faksas (8 5) 233 6225
Bendra informacija:

Lošimų priežiūros tarnyba. 
prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Į.k. 188772052
Ne PVM mokėtoja

Ukmergės g. 222, LT-07157 Vilnius

tel. (8 5) 233 6246
tel. (8 5) 233 6247
faksas (8 5) 233 6225

el. paštas info@lpt.lt
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Ukmergės g. 222