2018-07-01 12:10Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Iki šių metų liepos 1 d. visi mobiliojo elektroninio parašo vartotojai turi pasikeisti SIM korteles.
Šis veiksmas yra būtinas didinant mobiliojo elektroninio parašo saugumo lygį ir vykdant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, ir Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimą).
Vartotojai, norintys ir toliau naudotis m. parašo paslauga, turi kreiptis į savo mobiliojo ryšio operatorius ir sudaryti naujas m. parašo sutartis. Visi Lietuvoje veikiantys mobiliojo ryšio operatoriai m. parašo paslaugai reikalingas SIM korteles į naujus saugumo reikalavimus atitinkančias korteles keičia nemokamai.
Anksčiau išduoti m. parašo sertifikatai galios iki 2018 m. liepos 1 d. Iki šios dienos SIM kortelių nepasikeitusiems vartotojams m. parašo sutartys, vadovaujantis ES reglamentu ir RRT sprendimu, bus nutrauktos.
Apdorojama...

Prašymas patvirtinti/pakeisti ar papildyti lošimų organizavimo reglamentą, nuotolinio lošimo organizavimo reglamentą

Prašymas patvirtinti/pakeisti ar papildyti lošimų organizavimo reglamentą, nuotolinio lošimo organizavimo reglamentą

Suteikimo trukmė: 20 d. d. nuo prašymo gavimo dienos

Kaina:

  1. Už reglamento patvirtinimą – 658 Eur.
  2. Už reglamento pakeitimų/papildymų patvirtinimą – 335 Eur.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E3A145C8DD49/ufNuzJlRyl

 

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 3

Teikėjas

Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Paslauga suteikia galimybę pateikti prašymą dėl lošimų organizavimo reglamento, nuotolinio lošimo organizavimo reglamento patvirtinimo taip pat papildyti ar pakeisti jau patvirtintą lošimų organizavimo reglamentą,  nuotolinio lošimo organizavimo reglamentą

Lošimų organizavimo reglamento, jo pakeitimų ar papildymų patvirtinimas:

http://www.lpt.lt/wp-content/uploads/2013/12/Lo%C5%A1im%C5%B3-organizavimo-reglamento-ar-jo-pakeitim%C5%B3-ar-papildym%C5%B3-patvirtinimas..pdf

Nuotolinio lošimo organizavimo reglamento, ar jo pakeitimų ar papildymų patvirtinimas:

http://www.lpt.lt/wp-content/uploads/2013/12/Nuotolini%C5%B3-lo%C5%A1im%C5%B3-organizavimo-reglamento-jo-pakeitim%C5%B3-ar-papildym%C5%B3-patvirtinimas.1.pdf

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Ingrida Žaldarienė
Licencijų ir leidimų skyriaus vedėja
el. p.  ingrida.zaldariene@lpt.lt, tel. (8 5) 233 6246

Karolina Mlečkaitė
Licencijų ir leidimų skyriaus vyriausioji specialistė
el. p.  karolina.mleckaite@lpt.lt, tel. (8 5) 233 6246

Martynas Vosylius
Licencijų ir leidimų skyriaus vyriausiasis specialistas
el. p.  martynas.vosylius@lpt.lt, tel. (8 5) 233 6246

Neringa Baniūnė
Licencijų ir leidimų skyriaus vyriausioji specialistė
el. p.  neringa.baniune@lpt.lt, tel. (8 5) 233 6246

Vitalija Liaukevičienė
Licencijų ir leidimų skyriaus vyriausioji specialistė
el. p.  vitalija.liaukeviciene@lpt.lt, tel. (8 5) 233 6246

 

Bendra informacija:

Lošimų priežiūros tarnyba. 
prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Į.k. 188772052
Ne PVM mokėtoja

Ukmergės g. 222, LT-07157 Vilnius

tel. (8 5) 233 6246
tel. (8 5) 233 6247
faksas (8 5) 233 6225

el. paštas info@lpt.lt
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Ukmergės g. 222
Interneto svetainė:
Ukmergės g. 222, LT-07157 Vilnius

tel. (8 5) 233 6246
tel. (8 5) 233 6247
faksas (8 5) 233 6225