Apdorojama...

Prašymas išduoti/ patikslinti licenciją verstis tabako gaminių gamyba ar išduoti licencijos verstis tabako gaminių gamyba dublikatą, ar panaikinti licencijos verstis tabako gaminių gamyba galiojimą

Prašymas išduoti/patikslinti licenciją verstis tabako gaminių gamyba ar išduoti licencijos verstis tabako gaminių gamyba dublikatą, ar panaikinti licencijos verstis tabako gaminių gamyba galiojimą (PILOTINIS PROJEKTAS).

Suteikimo trukmė: Licencija įmonei turi būti išduota per 30 kalendorinių dienų nuo paraiškos ir tinkamai įformintų dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo
Sprendimas dėl licencijos patikslinimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo paraiškos, kurios reikia licencijai patikslinti, gavimo. Jeigu pateikta paraiška neišsamiai arba netiksliai užpildyta arba joje pateikti neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo papildytos (patikslintos) paraiškos gavimo dienos.
Sprendimas dėl licencijos dublikato išdavimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paraiškos išduoti licencijos dublikatą gavimo Departamente. Jeigu pateikta paraiška neišsamiai, netiksliai užpildyta arba joje pateikti neteisingi duomenys, terminas priimti sprendimą skaičiuojamas nuo tinkamai užpildytos paraiškos gavimo dienos

 

Kaina: Valstybės rinkliava už licencijos išdavimą  637 Eur.
Valstybės rinkliava už licencijos patikslinimą 86 Eur.
Valstybės rinkliava už licencijos dublikato išdavimą 86 Eur.

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 3

Teikėjas

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
Prašymas išduoti/patikslinti licenciją verstis tabako gaminių gamyba ar išduoti licencijos verstis tabako gaminių gamyba dublikatą, ar panaikinti licencijos verstis tabako gaminių gamyba galiojimą. Licencija išduodama Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams. Licencijos galiojimo laikas neterminuotas.
(PILOTINIS PROJEKTAS)

Visą informaciją apie licencijos išdavimą galima rasti NTAKD internetinėje svetainėje, adresu  http://www.ntakd.lt/index.php/paslaugos/viesosios-paslaugos

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų
skyriaus vedėja Violeta Verseckienė tel. (8 5) 266 80 91 el. p.violeta.verseckiene@ntakd.lt
Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vyriausioji specialistė Rita Vaitiekūnaitė tel. (8 5) 266 80 91 el.p. rita.vaitiekunaite@ntakd.lt
Bendra informacija:
AdresasŠv. Stepono g. 27, LT-01312 Vilnius
Adresas internetehttp: www.ntakd.lt
Darbo laikasPirmadieniais – ketvirtadieniais 8:00-17:00 Penktadieniais 8:00-15:45 Pietų pertrauka 12:00 - 12:45
Įmonės kodas302610311
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Šv. Stepono g. 27A, LT-01312
Interneto svetainė:
(8 5) 266 8060, el. p.: ntakd@ntakd.lt