Apdorojama...

Licencijos teikti dokumentų tvarkymo ir (ar) saugojimo paslaugas

Administracinė paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, siekiantiems įsigyti licencijas teikti dokumentų tvarkymo ir (ar) saugojimo paslaugas.

Kaina: nemokama

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 1

Teikėjas

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba
Dokumentai licencijai gauti Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybai pateikiami tiesiogiai, siunčiami registruotu laišku arba per kontaktinį centrą. Dokumentai gali būti pateikiami ir elektroninėmis priemonėmis (patvirtinus elektroniniu parašu). Licencijai gauti Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybai pateikiami šie dokumentai:
- prašymas išduoti licenciją, kuriame nurodoma: fizinio asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas;
- prašomos išduoti licencijos rūšis;
- juridinio asmens vadovo vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas (jeigu pareiškėjas – juridinis asmuo);
- juridinio asmens darbuotojo, kuris yra atsakingas už licencijuojamą paslaugą, vardas ir pavardė (jeigu pareiškėjas – juridinis asmuo);
- asmens, įgalioto pateikti dokumentus, kurių reikia licencijai gauti ir paimti, vardas ir pavardė;
- asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija (jeigu pareiškėjas – fizinis asmuo);
- dokumentų, patvirtinančių fizinio arba juridinio asmens darbuotojų atitiktį Dokumentų ir archyvų įstatymo 18 straipsnio 4 ir (ar) 5 dalyje nustatytiems reikalavimams, kopijos:
- dokumentų, patvirtinančių turimą (įgytą) išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją, kopijos;
- darbo trukmę ir funkcijas su licencijuojama paslauga susijusioje srityje patvirtinantys dokumentai ar jų kopijos (darbo sutartys ir (ar) įsakymai ar kiti darbo teisinius santykius patvirtinantys dokumentai (pažymos iš ankstesnių darboviečių ir (ar) pažymos apie valstybinio socialinio draudimo laikotarpius).
Siekiant gauti licenciją teikti dokumentų saugojimo paslaugą, papildomai pateikiamos dokumentų, kurių pagrindu fizinis arba juridinis asmuo naudojasi patalpomis, kuriose įrengtos dokumentų saugyklos, ir dokumentų saugyklų statinių techninio projekto bendrųjų duomenų dokumentų kopijos, taip pat saugyklų specialiosios techninės įrangos, jei tokia naudojama, aprašymas.
Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982; 2010, Nr. 79-4055; 2012, Nr. 44-2147) 18 straipsnis;
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 9 d. nutarimas Nr. 162 „Dėl dokumentų tvarkymo ir (ar) saugojimo paslaugų licencijų išdavimo ir panaikinimo, dokumentų ir licencijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 18-860; 2012, Nr. 71-3669).
Bendra informacija:
AdresasAlgirdo g. 31, 03219 Vilnius
Adresas internetehttp://new.archyvai.lt/lt/lvat.html
Darbo laikasI–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45
Įmonės kodas188697087
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Mindaugo g. 8
(8 5) 265 2255, el. p.: d.cenyte@archyvai.lt