2018-02-13 00:00 Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) informuoja, kad UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ (SSC) išduoti kvalifikuoti elektroninių parašų sertifikatai nebegalios nuo 2018 m. gegužės 11 d.
Atkreipiame asmenų, turinčių SSC išduotus kvalifikuotus elektroninių parašų sertifikatus, dėmesį, kad nuo 2018 m. gegužės 11 d. jie nebegalės šių sertifikatų naudoti kvalifikuotiems elektroniniams parašams kurti. Esant poreikiui pasirašinėti elektroninius dokumentus kvalifikuotu elektroniniu parašu, šie asmenys turėtų kreiptis į kitus paslaugų teikėjus, turinčius teisę išduoti kvalifikuotus elektroninių parašų sertifikatus. Asmenys pirmiausia turėtų įvertinti, kokią elektroninio parašo priemonę norėtų naudoti (lustinę kortelę, USB kriptografinį raktą ar mobilųjį elektroninį parašą), ir tada kreiptis į atitinkamus paslaugų teikėjus.
Platesnė informacija pateikiama RRT puslapyje http://www.rrt.lt/lt/pranesimai-spaudai/rrt-pratese-termina-b916.html.
Apdorojama...

Leisti įvežti ir naudoti miško dauginamąją medžiagą miškui želdinti/ Išduoti leidimo dublikatą

Prašymų Leidimų įvežti ir naudoti miško dauginamąją medžiagą miškui želdinti teikimas

Suteikimo trukmė: 14 darbo dienų.

Kaina: -

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną,prisijunkite

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams
Viešajam sektoriui

Interaktyvumo lygis 3

Teikėjas

Valstybinė miškų tarnyba
Leidimai išduodami vadovaujantis Miško dauginamosios medžiagos nuostatais, kai į ššalį įvežama ir naudojama iš kitų ššalių ar išš tolimesnių nei gretimi kilmės rajonai gauta miško dauginamoji medžiaga miškui želdinti

Instrukcijos
Miško dauginamosios medžiagos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 521 „Dėl miško dauginamosios medžiagos nuostatų patvirtinimo“ (nauja redakcija nuo 2007 m. gruodžio 8 d.).
Leidimų įvežti ir naudoti miško dauginamąją medžiagą miškui želdinti išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-641 "Dėl leidimų įvežti ir naudoti miško dauginamąją medžiagą miškui želdinti išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo".
 

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Karolis Mickevičius
Miško sėklų ir sodmenų kokybės
skyriaus vedėjas
tel. +370 37 383072
      +370 601 73920
el. paštas: k.mickevicius@amvmt.lt

Jūratė Laukineitienė
Miško sėklų ir sodmenų kokybės
vyriausioji specialistė
tel. +370 37 383073 
      +370 687 45060 
el. paštas: j.laukineitiene@amvmt.lt
Bendra informacija:
.
Adresas Lietuvoje:
Kauno m. sav., Kaunas, Pramonės pr. 11A, LT-51327

Pramonės pr. 11A, 51327 Kaunas

tel.: (37) 490 220, faks.: (37) 490 251

el. paštas: vmt@amvmt.lt