2018-02-13 00:00 Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) informuoja, kad UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ (SSC) išduoti kvalifikuoti elektroninių parašų sertifikatai nebegalios nuo 2018 m. gegužės 11 d.
Atkreipiame asmenų, turinčių SSC išduotus kvalifikuotus elektroninių parašų sertifikatus, dėmesį, kad nuo 2018 m. gegužės 11 d. jie nebegalės šių sertifikatų naudoti kvalifikuotiems elektroniniams parašams kurti. Esant poreikiui pasirašinėti elektroninius dokumentus kvalifikuotu elektroniniu parašu, šie asmenys turėtų kreiptis į kitus paslaugų teikėjus, turinčius teisę išduoti kvalifikuotus elektroninių parašų sertifikatus. Asmenys pirmiausia turėtų įvertinti, kokią elektroninio parašo priemonę norėtų naudoti (lustinę kortelę, USB kriptografinį raktą ar mobilųjį elektroninį parašą), ir tada kreiptis į atitinkamus paslaugų teikėjus.
Platesnė informacija pateikiama RRT puslapyje http://www.rrt.lt/lt/pranesimai-spaudai/rrt-pratese-termina-b916.html.
Apdorojama...

Įtraukti į miško dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašą/ Pakartotinai įtraukti į miško dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašą/ Išbraukti iš miško dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašo/ Patikslinti informaciją

Prašymų įtraukti juridinius ir fizinius asmenis į Miško dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašą arba išbraukti iš jo teikimas

Suteikimo trukmė: 20 darbo dienų.

Kaina: -

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną,prisijunkite

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams
Viešajam sektoriui

Interaktyvumo lygis 3

Teikėjas

Valstybinė miškų tarnyba
Miško dauginamosios medžiagos auginimu, sandėliavimu, vežimu ir (ar) prekyba besiverčiantys fiziniai arba juridiniai asmenys įtraukiami į Miško dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašą.

Asmuo, norintis auginti ir (ar) teikti rinkai miško dauginamąją medžiagą, turi pateikti prašymą. Jeigu jis jau registruotas Lietuvos Respublikos fitosanitariniame registre, pateikti prašymo nereikia, pakanka tik informuoti apie tai Valstybinę miškų tarnybą (elektroniniu paštu ar faksu, ar raštu), nurodant pažymėjimo registre numerį, identifikavimo kodą.

Miško dauginamosios mežiagos tiekėjų sąrašo sudarymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. D1-318 "Dėl miško dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2009, Nr. 70-2865; 2010, Nr. 8-392)

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Karolis Mickevičius
syriaus vedėjas
+370 37 383072
+370 601 73920
k.mickevicius@amvmt.lt

Jūratė Laukineitienė
vyriausioji specialistė
+370 37 383073 
+370 687 45060 
j.laukineitiene@amvmt.lt
Bendra informacija:
.
Adresas Lietuvoje:
Kauno m. sav., Kaunas, Pramonės pr. 11A, LT-51327

Pramonės pr. 11A, 51327 Kaunas

tel.: (37) 490 220, faks.: (37) 490 251

el. paštas: vmt@amvmt.lt