Apdorojama...

Paraiška gauti mirusiojo kūnui gabenti reikalingus pervežimo tarptautinius dokumentus laissez-passer

Pateikiama paraiška gauti mirusiojo kūno laissez-passer, norint išvežti mirusiojo palaikus iš Lietuvos į/per kitą valstybę, kuri yra pritarusi Susitarimui dėl mirusiųjų kūnų pervežimo.

Leidimas atiduodamas pareiškėjui užplombavus karstą (Kauno visuomenės sveikatos centras organizuoja leidimo pristatymą visuomenės sveikatos centrui apskrityje, kurio veiklos teritorijoje (apskrityje) numatoma uždaryti ir plombuoti karstą. Užplombavus karstą, visuomenės sveikatos centro apskrityje valstybės tarnautojas atiduoda leidimą pareiškėjui).

Suteikimo trukmė: Sprendimas išduoti Leidimą yra priimamas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo visų reikalingų dokumentų gavimo.

Kaina: Nemokamai

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Priklauso grupėms

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams
Viešajam sektoriui

Interaktyvumo lygis 3

Teikėjas

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Mirusiojo kūno laissez-passer (toliau – Leidimas) išduodamas asmenims, kurie nori iš Lietuvos į/per kitą valstybę (kuri pasirašiusi Susitarimą dėl mirusiųjų kūnų pervežimo (toliau Susitarimas)) pervežti mirusiojo kūno palaikus.
Pagal Susitarimą, mirusiųjų kūnų pervežimas yra tarptautinis žmogaus palaikų vežimas iš išsiuntimo valstybės į paskirties valstybę. Susitarimo nuostatos apima aukščiausius reikalavimus, kurie gali būti nustatyti mirusiųjų kūnų išsiuntimui iš Susitariančiosios Šalies, jų tranzitui per Susitariančiąją Šalį arba jų priėmimui Susitariančiosios Šalies teritorijoje.
Dokumentai Leidimui gauti gali būti pateikiami tiesiogiai atvykus į instituciją, paštu arba faksu. Leidimas atiduodamas pareiškėjui, užplombavus karstą (Kauno visuomenės sveikatos centras organizuoja Leidimo pristatymą visuomenės sveikatos centrui apskrityje, kurio veiklos teritorijoje (apskrityje) numatoma uždaryti ir plombuoti karstą. Užplombavus karstą, visuomenės sveikatos centro apskrityje valstybės tarnautojas atiduoda Leidimą pareiškėjui). Leidimas neišduodamas, jeigu: 1. pateiktame medicininiame mirties liudijime nėra nurodyta mirties priežastis ir dėl to negalima užpildyti Leidimo skilties „mirties priežastis“, kaip to reikalaujama Susitarime; 2. iš pateiktos tiekėjo karsto atitikties deklaracijos matyti, kad karstas neatitinka Susitarimo 6 straipsnyje keliamų reikalavimų.

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Lina Krapavickienė

Tel.: +370 37 331690
El. paštas: ​lina.krapavickiene@kaunovsc.sam.lt 
El. svetainė:  http://kaunovsc.sam.lt
Bendra informacija:
Adresas Kalvarijų g. 153, LT-08221, Vilnius
Adresas internete nvsc.lrv.lt/
Darbo laikas I ir IV 8:00-16:45, II ir III 8.00-18.00, V 8:00-15:30. Pietų pertrauka: 12:00-12:30
Įmonės kodas 291349070
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Kalvarijų g. 153, LT-08221
Interneto svetainė:
Tel. +370 5 212 40 98
Faks. +370 5 261 27 07
info@nvsc.lt