Apdorojama...

Mirusiojo kūno laissez-passer išdavimas

Suteikimo trukmė: 1 Darbo dienos

Kaina: Tikslinama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams
Viešajam sektoriui

Interaktyvumo lygis 3

PAS32032

Teikėjas

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Mirusiojo kūno laissez-passer (toliau – Leidimas) išduodamas asmenims, kurie nori iš Lietuvos į kitą valstybę pervežti mirusiojo kūno palaikus.
Pagal Susitarimą dėl mirusiųjų kūnų pervežimo (toliau – Susitarimas), mirusiųjų kūnų pervežimas yra tarptautinis žmogaus palaikų vežimas iš išsiuntimo valstybės į paskirties valstybę. Susitarimo nuostatos apima aukščiausius reikalavimus, kurie gali būti nustatyti mirusiųjų kūnų išsiuntimui iš Susitariančiosios Šalies, jų tranzitui per Susitariančiąją Šalį arba jų priėmimui Susitariančiosios Šalies teritorijoje.
Dokumentai leidimui gauti gali būti pateikiami tiesiogiai atvykus į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) Kauno departamento Vidaus administravimo skyrių, paštu, faksu ar el. būdu.
Kai pareiškėjas kreipiasi į kitą NVSC departamentą, jam nedelsiant perduodami Kauno departamento kontaktiniai duomenys arba dokumentai priimami ir nedelsiant elektroniniu paštu arba faksu persiunčiami Kauno departamentui.

Leidimas atiduodamas pareiškėjui užplombavus karstą NVSC Kauno departamentas organizuoja leidimo pristatymą NVSC departamentui, kurio veiklos teritorijoje (apskrityje) numatoma uždaryti ir plombuoti karstą. Užplombavus karstą, NVSC departamento valstybės tarnautojas atiduoda leidimą pareiškėjui).
Leidimas neišduodamas, jeigu:
1. pateiktame medicininiame mirties liudijime nėra nurodyta mirties priežastis ir dėl to negalima užpildyti Leidimo skilties „mirties priežastis“, kaip to reikalaujama Susitarime;
2. iš pateiktos tiekėjo karsto atitikties deklaracijos matyti, kad karstas neatitinka Susitarimo 6 straipsnyje keliamų reikalavimų.

Paraiška teikiama per elektroninius valdžios vartus epaslaugos.lt

Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DD80CF948782/vJLTfKAGYW
Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C51D9C259EFE/TxjPXlAOmv
Lietuvos Respublikos įstatymas Dėl Susitarimo dėl mirusiųjų kūnų pervežimo ratifikavimo
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8643AA32B128
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. spalio 7 d. nutarimas Nr. 1273 „Dėl Susitarimo dėl mirusiųjų kūnų pervežimo 3 straipsnio 1 dalyje ir 6 straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodytos kompetentingos institucijos paskyrimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.322774076F82/VkJkqIIJJM
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 16 d. įsakymą Nr. V-940 „Dėl Mirusiojo kūno laissez-passer išdavimo taisyklių, Mirusiojo kūno laissez-passer bei paraiškos gauti Mirusiojo kūno laissez-passer formų patvirtinimo“
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.19F4805336AA/dJfOGTikhm
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugsėjo 18 d. įsakymas Nr. V-1058 „Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3063fb00638f11e58e1ab2c84776483b/ohrnrCiOXs
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu „Dėl pavedimo Kauno departamentui teikti administracines paslaugas ir įgaliojimų suteikimo“ Nr. VK-12
http://nvsc.lrv.lt/uploads/nvsc/documents/files/VK-12.pdf

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Kauno departamentas
tel. +37037331683
kaunas@nvsc.lt
 
 
 
Bendra informacija:
Adresas Kalvarijų g. 153, LT-08221, Vilnius
Adresas internete nvsc.lrv.lt/
Darbo laikas I ir IV 8:00-16:45, II ir III 8.00-18.00, V 8:00-15:30. Pietų pertrauka: 12:00-12:30
Įmonės kodas 291349070
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Kalvarijų g. 153, LT-08221
Interneto svetainė:
Tel. +370 5 212 40 98
Faks. +370 5 261 27 07
info@nvsc.lt