2018-07-01 12:10Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Iki šių metų liepos 1 d. visi mobiliojo elektroninio parašo vartotojai turi pasikeisti SIM korteles.
Šis veiksmas yra būtinas didinant mobiliojo elektroninio parašo saugumo lygį ir vykdant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, ir Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimą).
Vartotojai, norintys ir toliau naudotis m. parašo paslauga, turi kreiptis į savo mobiliojo ryšio operatorius ir sudaryti naujas m. parašo sutartis. Visi Lietuvoje veikiantys mobiliojo ryšio operatoriai m. parašo paslaugai reikalingas SIM korteles į naujus saugumo reikalavimus atitinkančias korteles keičia nemokamai.
Anksčiau išduoti m. parašo sertifikatai galios iki 2018 m. liepos 1 d. Iki šios dienos SIM kortelių nepasikeitusiems vartotojams m. parašo sutartys, vadovaujantis ES reglamentu ir RRT sprendimu, bus nutrauktos.
Apdorojama...

Prašymas dėl kūno kultūros ir sporto veiklos leidimo

Paslauga pagalba galite pateikti prašymą gauti, atnaujinti, pratęsti ar gauti dublikatą  leidimo vykdyti kūno kultūros ir sporto veiklą.

Kaina: nemokama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams
Viešajam sektoriui

Interaktyvumo lygis 3

Teikėjas

Kūno kultūros ir sporto departamentas
Naudojantis paslauga galima pateikti prašymą dėl leidimo vykdyti kūno kultūros ir sporto veiklą. Paslaugos rezultatas išduotas leidimas vykdyti veiklą, leidimo vykdyti eiklą galiojimo pratesimas, patikslinimas ar dublikato išdavimas. 

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
Kūno kultūros ir sporto strategijos skyriaus vyriausioji specialistė
Natalija Kamarauskaitė
tel. +370 (5) 213 3257
el. paštas natalija.kamarauskaite@kksd.lt
Bendra informacija:

Kūno kultūros ir sporto departamentas

Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Žemaitės g. 6