Apdorojama...

Prašymas dėl kūno kultūros ir sporto veiklos leidimo

Paslauga pagalba galite pateikti prašymą gauti, atnaujinti, pratęsti ar gauti dublikatą  leidimo vykdyti kūno kultūros ir sporto veiklą.

Kaina: nemokama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams
Viešajam sektoriui

Interaktyvumo lygis 3

Teikėjas

Kūno kultūros ir sporto departamentas
Naudojantis paslauga galima pateikti prašymą dėl leidimo vykdyti kūno kultūros ir sporto veiklą. Paslaugos rezultatas išduotas leidimas vykdyti veiklą, leidimo vykdyti eiklą galiojimo pratesimas, patikslinimas ar dublikato išdavimas. 

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
Kūno kultūros ir sporto strategijos skyriaus vyriausioji specialistė
Natalija Kamarauskaitė
tel. +370 (5) 213 3257
el. paštas natalija.kamarauskaite@kksd.lt
Bendra informacija:

Kūno kultūros ir sporto departamentas

Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Žemaitės g. 6