2018-07-01 12:10Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Iki šių metų liepos 1 d. visi mobiliojo elektroninio parašo vartotojai turi pasikeisti SIM korteles.
Šis veiksmas yra būtinas didinant mobiliojo elektroninio parašo saugumo lygį ir vykdant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, ir Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimą).
Vartotojai, norintys ir toliau naudotis m. parašo paslauga, turi kreiptis į savo mobiliojo ryšio operatorius ir sudaryti naujas m. parašo sutartis. Visi Lietuvoje veikiantys mobiliojo ryšio operatoriai m. parašo paslaugai reikalingas SIM korteles į naujus saugumo reikalavimus atitinkančias korteles keičia nemokamai.
Anksčiau išduoti m. parašo sertifikatai galios iki 2018 m. liepos 1 d. Iki šios dienos SIM kortelių nepasikeitusiems vartotojams m. parašo sutartys, vadovaujantis ES reglamentu ir RRT sprendimu, bus nutrauktos.
Apdorojama...

Prašymas išduoti/ papildyti/ patikslinti licenciją verstis didmenine prekyba maistiniais alkoholiniais tirpalais su kvapiųjų medžiagų priedais, ar išduoti licencijos verstis didmenine prekyba maistiniais alkoholiniais tirpalais su kvapiųjų medžiagų priedais dublikatą, ar panaikinti licencijos verstis didmenine prekyba maistiniais alkoholiniais tirpalais su kvapiųjų medžiagų priedais licencijos galiojimą

Prašymas išduoti/ papildyti/ patikslinti licenciją verstis didmenine prekyba maistiniais alkoholiniais tirpalais su kvapiųjų medžiagų priedais, ar išduoti licencijos verstis didmenine prekyba maistiniais alkoholiniais tirpalais su kvapiųjų medžiagų priedais dublikatą, ar panaikinti licencijos verstis didmenine prekyba maistiniais alkoholiniais tirpalais su kvapiųjų medžiagų priedais licencijos galiojimą

Suteikimo trukmė: Licencija turi būti išduota per 30 dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo. Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai arba neteisingai užpildyti dokumentai arba pateikti neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.
 
Sprendimą dėl licencijos dublikato išdavimo Departamentas priima ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paraiškos gavimo. Jeigu paraiška nevisiškai arba neteisingai užpildyta arba joje pateikti neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo patikslintos ir (ar) papildytos paraiškos pateikimo dienos (į šį terminą neįskaitomas laikas, per kurį įmonė pateikia papildytą ar patikslintą paraišką).
 
Sprendimas dėl licencijos papildymo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai papildyti, pateikimo. Jeigu pateikti ne visi dokumentai arba pateikti dokumentai neatitinka jiems keliamų reikalavimų, terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo dienos (į šį terminą neįskaitomas laikas, per kurį įmonė pateikia papildomus ar patikslintus dokumentus).
 
Sprendimas dėl licencijos patikslinimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo dokumentų, kurių reikia licencijai patikslinti, pateikimo. Jeigu pateikti ne visi dokumentai arba pateikti dokumentai neatitinka jiems keliamų reikalavimų, terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo dienos (į šį terminą neįskaitomas laikas, per kurį įmonė pateikia papildomus ar patikslintus dokumentus).

Kaina: Licencijos išdavimas - 289 Eur
Licencijos dublikato išdavimas - 86 Eur
Licencijos papildymas - 86 Eur
Licencijos patikslinimas - 86 Eur
 

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Priklauso grupėms

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 3

Teikėjas

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
Prašymas išduoti/ papildyti/ patikslinti licenciją verstis didmenine prekyba maistiniais alkoholiniais tirpalais su kvapiųjų medžiagų priedais, ar išduoti licencijos verstis didmenine prekyba maistiniais alkoholiniais tirpalais su kvapiųjų medžiagų priedais dublikatą, ar panaikinti licencijos verstis didmenine prekyba maistiniais alkoholiniais tirpalais su kvapiųjų medžiagų priedais licencijos galiojimą.
Licencija išduodama Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims, Lietuvos Respublikoje įstatymų nustatyta tvarka įsteigtiems užsienio juridinių asmenų filialams.
Licencija išduodama neterminuotam laikui.

Visą informaciją apie licencijos išdavimą/ licencijos dublikato išdavimą/ licencijos papildymą/ patikslinimą rasite Departamento svetainėje:  http://ntakd.lrv.lt/lt/paslaugos/licenciju-ir-leidimu-isdavimas/alkoholio-produktu-didmenines-prekybos-licencijos.

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vedėja Violeta Verseckienė tel. (8 5) 266 80 91 el. p. violeta.verseckiene@ntakd.lt
Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vyriausioji specialistė, Irena Žlabienė tel. 8 7066 80 91, el. paštas irena.zlabiene@ntakd.lt
Bendra informacija:
AdresasŠv. Stepono g. 27, LT-01312 Vilnius
Adresas internetehttp: www.ntakd.lt
Darbo laikasPirmadieniais – ketvirtadieniais 8:00-17:00 Penktadieniais 8:00-15:45 Pietų pertrauka 12:00 - 12:45
Įmonės kodas302610311
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Šv. Stepono g. 27A, LT-01312
Interneto svetainė:
(8 5) 266 8060, el. p.: ntakd@ntakd.lt