2018-07-01 12:10Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Iki šių metų liepos 1 d. visi mobiliojo elektroninio parašo vartotojai turi pasikeisti SIM korteles.
Šis veiksmas yra būtinas didinant mobiliojo elektroninio parašo saugumo lygį ir vykdant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, ir Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimą).
Vartotojai, norintys ir toliau naudotis m. parašo paslauga, turi kreiptis į savo mobiliojo ryšio operatorius ir sudaryti naujas m. parašo sutartis. Visi Lietuvoje veikiantys mobiliojo ryšio operatoriai m. parašo paslaugai reikalingas SIM korteles į naujus saugumo reikalavimus atitinkančias korteles keičia nemokamai.
Anksčiau išduoti m. parašo sertifikatai galios iki 2018 m. liepos 1 d. Iki šios dienos SIM kortelių nepasikeitusiems vartotojams m. parašo sutartys, vadovaujantis ES reglamentu ir RRT sprendimu, bus nutrauktos.
Apdorojama...

Prašymas suteikti teismo eksperto kvalifikaciją/ pratęsti teismo eksperto kvalifikacijos galiojimą/ pripažinti teismo eksperto kvalifikaciją/ išduoti teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimo dublikatą

Prašymas suteikti teismo eksperto kvalifikaciją/pratęsti teismo eksperto kvalifikacijos galiojimą/pripažinti teismo eksperto kvalifikaciją/išduoti teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimo dublikatą.

Kaina: nemokama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Priklauso grupėms

Skirta

Gyventojams

Interaktyvumo lygis 3

Teikėjas

Lietuvos teismo ekspertizės centras
Paslauga suteikia galimybę fiziniams asmenims elektroniniu būdu pateikti prašymą suteikti teismo eksperto kvalifikaciją arba  pateikti prašymą pratęsti teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimo galiojimą. Taip pat elektroniniu būdu galima pateikti prašymą pripažinti teismo eksperto kvalifikaciją bei prašymą išduoti teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimo dublikatą.
 
Sprendimus suteikti / pratęsti / pripažinti teismo eksperto kvalifikaciją ir išduoti teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimą priima Lietuvos teismo ekspertizės centro direktoriaus įsakymu sudaryta kvalifikacijos komisija. Teismo eksperto kvalifikacijos siekiantis asmuo turi atitikti Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymo nustatytus reikalavimus ir išlaikyti kvalifikacijos egzaminą (teisinių žinių bei teorinių ir praktinių specialiųjų žinių). Kvalifikacijos egzaminą išlaikiusiam asmeniui išduodamas teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimas. Kvalifikacijos komisijos sprendimas suteikti / pratęsti / pripažinti teismo eksperto kvalifikaciją ir išduoti teismo eksperto pažymėjimą galioja penkerius metus nuo kvalifikacijos komisijos sprendimo priėmimo dienos.
1.Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymas (Žin., 2002, Nr.112-4969, 2012, Nr. 132-6675, 2013, Nr. 140-7071).
2. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. 1R-302 „Dėl Teismo eksperto kvalifikacijos suteikimo ir teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“  (Žin. 2012, Nr. 140-7218, TAR, 2014, Nr. 2014-02894).
3. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2007 m. rugsėjo 4 d. įsakymas Nr. 1R-327 „Dėl Ekspertizių (tyrimų) atlikimo Lietuvos teismo ekspertizės centre nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 96-3906).
4. Teismo ekspertų rengimo ir kvalifikacijos teikimo Lietuvos teismo ekspertizės centre nuostatai, patvirtinti 2014-02-07 direktoriaus įsakymu Nr. B-12.
5. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m balandžio18 d. įsakymas Nr.112 „Dėl Teisinių žinių programos asmenims, siekiantiems tapti teismo ekspertais, patvirtinimo“  (Žin., 2003, Nr. 39-1797).
6. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. balandžio 18 d. įsakymas Nr. 111 „Dėl Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašo sudarymo ir tvarkymo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 39-1796; 2008, Nr. 82-3280, 2012, Nr. 103-5241, TAR, 2014, Nr. 2014-02897).
7. Specialiosios atitinkamos teismo ekspertizės rūšies teismo ekspertų kvalifikacinio pasirengimo programos, patvirtintos 2013-12-27 direktoriaus įsakymu Nr. B-64.
8. Lietuvos teismo ekspertizės centro teikiamų teismo eksperto kvalifikacijų sąrašas, patvirtintas direktoriaus.
 

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Daiva Latvytė
Personalo ir dokumentų valdymo
vyriausioji specialistė
Kvalifikacijos komisijos sekretorė
tel. +370 (5) 263 8540
el.paštas info@ltec.lt
Bendra informacija:
AdresasLvovo g. 19 A, LT-09313 Vilnius
Adresas internetehttp://www.ltec.lt
Darbo laikasI-IV 8.00-17.00 V 8.00-15.45 Pietų pertrauka 12.00-12.45
Įmonės kodas111952632
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Lvovo g. 19A
8 5 263 8540, el. p.: info@ltec.lt