2018-07-01 12:10Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Iki šių metų liepos 1 d. visi mobiliojo elektroninio parašo vartotojai turi pasikeisti SIM korteles.
Šis veiksmas yra būtinas didinant mobiliojo elektroninio parašo saugumo lygį ir vykdant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, ir Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimą).
Vartotojai, norintys ir toliau naudotis m. parašo paslauga, turi kreiptis į savo mobiliojo ryšio operatorius ir sudaryti naujas m. parašo sutartis. Visi Lietuvoje veikiantys mobiliojo ryšio operatoriai m. parašo paslaugai reikalingas SIM korteles į naujus saugumo reikalavimus atitinkančias korteles keičia nemokamai.
Anksčiau išduoti m. parašo sertifikatai galios iki 2018 m. liepos 1 d. Iki šios dienos SIM kortelių nepasikeitusiems vartotojams m. parašo sutartys, vadovaujantis ES reglamentu ir RRT sprendimu, bus nutrauktos.
Apdorojama...

Licencija vykdyti formaliojo profesinio mokymo programas

Licencijos vykdyti formalųj profesinį mokymą, suteikimas. Licenciją turintiems asmenims suteikiama teisė išduoti valstybės pripažįstamus kvalifikaciją patvirtinčius dokumentus.

Suteikimo trukmė: 30 d.d.

Kaina: Kaina reglamentuota susijusiuose teisės aktuose.

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams
Viešajam sektoriui

Interaktyvumo lygis 4

Teikėjas

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Formalųjį profesinį mokymą gali vykdyti juridiniai asmenys, kitos juridinio asmens statuso neturinčios Lietuvos ar kitos valstybės narės organizacijos ir jų padaliniai, įsteigti Lietuvos Respublikoje, arba fiziniai asmenys, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, turintys formaliojo profesinio mokymo licenciją, kuri suteikia teisę vykdyti Licencijų registre juridiniam ar fiziniam asmeniui įrašytas formaliojo profesinio mokymo programas.
Sprendimą dėl licencijos išdavimo (galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo) priima Švietimo ir mokslo ministras. Išduotos licencijos atsiėmimo būdą pasirenka asmuo: arba atvyksta atsiimti pats, arba prašo išsiųsti paštu. el. paštu ar nurodytu adresu.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. liepos 7 d. nutarimą Nr. 833 „Dėl Formaliojo profesinio mokymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Andžej Žabelovič
specialistas
Tel. (8 5) 235 6109
andzej.zabelovic@itc.smm.lt
Bendra informacija:
Adresas A. Volano g. 2 , LT-01516, Vilnius
Adresas internete www.smm.lt
Darbo laikas I - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas 188603091
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, A. Volano g. 2
Tel. +370 5 219 1190
Faks. +370 5 261 2077
smmin@smm.lt