Apdorojama...

Licencija vykdyti formaliojo profesinio mokymo programas

Licencijos vykdyti formalųj profesinį mokymą, suteikimas. Licenciją turintiems asmenims suteikiama teisė išduoti valstybės pripažįstamus kvalifikaciją patvirtinčius dokumentus.

Suteikimo trukmė: 30 d.d.

Kaina: Kaina reglamentuota susijusiuose teisės aktuose.

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams
Viešajam sektoriui

Interaktyvumo lygis 4

Teikėjas

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Formalųjį profesinį mokymą gali vykdyti juridiniai asmenys, kitos juridinio asmens statuso neturinčios Lietuvos ar kitos valstybės narės organizacijos ir jų padaliniai, įsteigti Lietuvos Respublikoje, arba fiziniai asmenys, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, turintys formaliojo profesinio mokymo licenciją, kuri suteikia teisę vykdyti Licencijų registre juridiniam ar fiziniam asmeniui įrašytas formaliojo profesinio mokymo programas.
Sprendimą dėl licencijos išdavimo (galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo) priima Švietimo ir mokslo ministras. Išduotos licencijos atsiėmimo būdą pasirenka asmuo: arba atvyksta atsiimti pats, arba prašo išsiųsti paštu. el. paštu ar nurodytu adresu.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. liepos 7 d. nutarimą Nr. 833 „Dėl Formaliojo profesinio mokymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Andžej Žabelovič
specialistas
Tel. (8 5) 235 6109
andzej.zabelovic@itc.smm.lt
Bendra informacija:
Adresas A. Volano g. 2 , LT-01516, Vilnius
Adresas internete www.smm.lt
Darbo laikas I - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas 188603091
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, A. Volano g. 2
Tel. +370 5 219 1190
Faks. +370 5 261 2077
smmin@smm.lt