2018-07-01 12:10Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Iki šių metų liepos 1 d. visi mobiliojo elektroninio parašo vartotojai turi pasikeisti SIM korteles.
Šis veiksmas yra būtinas didinant mobiliojo elektroninio parašo saugumo lygį ir vykdant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, ir Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimą).
Vartotojai, norintys ir toliau naudotis m. parašo paslauga, turi kreiptis į savo mobiliojo ryšio operatorius ir sudaryti naujas m. parašo sutartis. Visi Lietuvoje veikiantys mobiliojo ryšio operatoriai m. parašo paslaugai reikalingas SIM korteles į naujus saugumo reikalavimus atitinkančias korteles keičia nemokamai.
Anksčiau išduoti m. parašo sertifikatai galios iki 2018 m. liepos 1 d. Iki šios dienos SIM kortelių nepasikeitusiems vartotojams m. parašo sutartys, vadovaujantis ES reglamentu ir RRT sprendimu, bus nutrauktos.
Apdorojama...

Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymo programos kurso baigimo pažymėjimo išdavimas

Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymo programos kurso baigimo pažymėjimo išdavimas.

Suteikimo trukmė: 5

Kaina: Informuojame, kad nuo 2017 m. sausio 1 d. jaunieji ūkininkai baigę kompetencijos ugdymo mokymo programos kursą neprivalo turėti tai patvirtinantį popierinį pažymėjimą. Nacionalinė mokėjimo agentūra turi galimybę duomenis apie išklausytą mokymo kursą pasitikrinti elektroniniu būdu. Šie duomenys yra skelbiami interneto svetainėje www.zmmc.lt>> Žemdirbių mokymas>> Jaunųjų ūkininkų mokymas.

Jauniesiems ūkininkams norintiems turėti popierinės formos pažymėjimą taikomas išdavimo ir siuntimo registruotu paštu 5 Eur mokestis.

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams

Interaktyvumo lygis 4

Teikėjas

Programos "Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centras
Jaunieji ūkininkai, gavę paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas" arba Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui" ir neturintys profesinio arba aukštojo žemės ūkio srities išsilavinimo, per 36 mėnesių laikotarpį nuo sprendimo skirti paramą dienos turi išklausyti 160 akademinių valandų nustatytus mokymo modulius pagal Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo programą (kodas 296162026).
2015 m. gegužės 7 d. įsakymas Nr. 3D-361

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Paslaugos teikėjo kontaktai:

Valdas Labanauskas – 8 52 50 60 94
El. p. valdas.labanauskas@zmmc.lt
Bendra informacija:
Adresas Universiteto 8A, LT- 53341, Akademija, Kauno sen., Kauno sav.
Adresas internete www.zmmc.lt
Darbo laikas I - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas 190809294
Adresas Lietuvoje:
Kauno r. sav., Akademijos sen., Akademija, Universiteto g. 8A
Tel. +370 397 070
Faks. +370 37 397074
info@zmmc.lt