2018-07-01 12:10Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Iki šių metų liepos 1 d. visi mobiliojo elektroninio parašo vartotojai turi pasikeisti SIM korteles.
Šis veiksmas yra būtinas didinant mobiliojo elektroninio parašo saugumo lygį ir vykdant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, ir Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimą).
Vartotojai, norintys ir toliau naudotis m. parašo paslauga, turi kreiptis į savo mobiliojo ryšio operatorius ir sudaryti naujas m. parašo sutartis. Visi Lietuvoje veikiantys mobiliojo ryšio operatoriai m. parašo paslaugai reikalingas SIM korteles į naujus saugumo reikalavimus atitinkančias korteles keičia nemokamai.
Anksčiau išduoti m. parašo sertifikatai galios iki 2018 m. liepos 1 d. Iki šios dienos SIM kortelių nepasikeitusiems vartotojams m. parašo sutartys, vadovaujantis ES reglamentu ir RRT sprendimu, bus nutrauktos.
Apdorojama...

Konsultavimo įstaigų ir jų konsultantų akreditavimas

Konsultavimo įstaigoms, jų konsultantams bei konsultantams, įregistravusiems individualią veiklą, akreditavimo pažymėjimų išdavimas.

Suteikimo trukmė: 10 d.d.

Kaina: Konsultavimo įstaigos akreditavimo pažymėjimas - 7,02 EUR be PVM
Konsultavimo įstaigos konsultanto akreditavimo pažymėjimas - 5,04 EUR be PVM
Konsultanto, įregistravusio individualią veiklą akreditavimo, pažymėjimas - 7,02 EUR be PVM

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 4

Teikėjas

Programos "Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centras
Konsultavimo įstaigos ir konsultantai privalo užtikrinti, kad konsultavimo paslaugos, kurioms teikti skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos veiklos sritį „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis" būtų teikiamos kokybiškai. Tiek konsultavimo įstaiga, tik konsultantai, siekiantys gauti akreditaciją, turi atitikti bendruosius ir specialiuosius  reikalavimus, teigiamai įvertintas profesinių žinių patikrinimas ir Akreditavimo komisijos sprendimu suteikiama / pratęsima akreditacija, išduodamas akreditacijos pažymėjimas. Akredituotų įstaigų ir akredituotų konsultantų sąrašai skelbiami Programos "Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centro interneto svetainėje www.zmmc.lt, Lietuvos žemės ūkio ministerijos , Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėse.

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Paslaugos teikėjo kontaktai:

Mokymo ir akreditavimo skyriaus vedėja
Jūratė Spruntulienė
tel.  (8 52) 50 60 89
El. p. jurate.spruntuliene@zmmc.lt
Bendra informacija:
Adresas Universiteto 8A, LT- 53341, Akademija, Kauno sen., Kauno sav.
Adresas internete www.zmmc.lt
Darbo laikas I - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas 190809294
Adresas Lietuvoje:
Kauno r. sav., Akademijos sen., Akademija, Universiteto g. 8A
Tel. +370 397 070
Faks. +370 37 397074
info@zmmc.lt