Apdorojama...

Konsultanto, įregistravusio individualią veiklą, akreditavimas

Konsultanto, įregistravusio individualią veiklą, akreditavimo pažymėjimo išdavimas, pratęsimas, patikslinimas.

Kaina: Konsultavimo įstaigos akreditavimo pažymėjimas - 7,02 EUR be PVM
Konsultanto akreditavimo pažymėjimas - 5,04 EUR be PVM
Konsultanto įregistravusio individualią veiklą akreditavimo pažymėjimas - 7,02 EUR be PVM

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Teikėjas

Programos "Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centras
Konsultanto, įregistravusio individualią veiklą, akreditavimo pažymėjimo išdavimas, pratęsimas, patikslinimas.

Konsultavimo įstaigos ir konsultantai privalo užtikrinti, kad konsultavimo paslaugos, kurioms teikti skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos veiklos sritį „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis" būtų teikiamos kokybiškai. Tiek konsultavimo įstaiga, tik konsultantai, siekiantys gauti akreditaciją, turi atitikti bendruosius ir specialiuosius  reikalavimus, teigiamai įvertintas profesinių žinių patikrinimas ir Akreditavimo komisijos sprendimu suteikiama / pratęsima akreditacija, išduodamas akreditacijos pažymėjimas. Akredituotų įstaigų ir akredituotų konsultantų sąrašai skelbiami Programos "Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centro interneto svetainėje www.zmmc.lt, Lietuvos žemės ūkio ministerijos , Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėse.

Konsultavimo įstaigų ir konsultantų akreditavimo taisykles (Priedai: konsultavimo paslaugų akreditacijos paraiška, ataskaitos formaataskaitos apie konsultanto veiklą per akreditacijos galiojimo laikotarpį forma, ataskaitos apie konsultanto kvalifikacijos kėlimą forma, nepriklausomumo patvirtinimo deklaracijos forma,) patvirtintas žemės ūkio ministro 2016 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. 3D-337 redakcija.
 
Konsultantai, siekiantys akreditacijos pagal konsultavimo sritį „Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų,  geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės standartų ir darbo saugos reikalavimų laikymosi klausimais" profesinių žinių patikrinimo užduotis turi atlikti vadovaujantis rekomenduojamais teisės aktais ir informacijos šaltiniais.
Konsultantai, siekiantys akreditacijos pagal konsultavimo sritį „Agrarinės aplinkosaugos ir ūkininkavimo saugomose teritorijose klausimais" profesinių žinių tikrinimo užduotis turi atlikti vadovaujantis rekomenduojamais teisės aktais ir informacijos šaltiniais.
Konsultantai, siekiantys akreditacijos pagal konsultavimo sritį „Ūkio veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo klausimais" profesinių žinių tikrinimo užduotis turi atlikti vadovaujantis rekomenduojamais teisės aktais ir informacijos šaltiniais.
Konsultantai, siekiantys akreditacijos pagal konsultavimo sritį „Miškų ūkio klausimais" profesinių žinių tikrinimo užduotis turi atlikti vadovaujantis rekomenduojamais teisės aktais ir informacijos šaltiniais.
Pastaba: Akreditacijos suteikimas pagal „Ekologinė augalininkystė" ir "Ekologinė gyvulininkystė“ konsultavimo sritis įsigalioja nuo 2017 m. sausio 1 d.
Konsultantai, siekiantys akreditacijos pagal konsultavimo sritį „Ekologinės augalininkystės klausimais" profesinių žinių tikrinimo užduotis turi atlikti vadovaujantis rekomenduojamais teisės aktais ir informacijos šaltiniais.
Konsultantai, siekiantys akreditacijos pagal konsultavimo sritį „Ekologinės gyvulininkystės klausimais" profesinių žinių patikrinimo užduotis turi atlikti vadovaujantis rekomenduojamais teisės aktais ir informacijos šaltiniais.

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Paslaugos teikėjo kontaktai:

Mokymo ir akreditavimo skyriaus vedėja
Jūratė Spruntulienė
tel.  (8 52) 50 60 89
El. p.  jurate.spruntuliene@zmmc.lt
Bendra informacija:
Adresas Universiteto 8A, LT- 53341, Akademija, Kauno sen., Kauno sav.
Adresas internete www.zmmc.lt
Darbo laikas I - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas 190809294
Adresas Lietuvoje:
Kauno r. sav., Akademijos sen., Akademija, Universiteto g. 8A
Tel. +370 397 070
Faks. +370 37 397074
info@zmmc.lt