Apdorojama...

Gido kvalifikaciją patvirtinančio pažymėjimo išdavimas

Gido pažymėjimo/dublikato išdavimas. Gido profesinės kvalifikacijos pripažinimas norint dirbti pagal gido profesiją.

Suteikimo trukmė: per 20 d. d. nuo tinkamai pateiktų dokumentų datos

Kaina: 18 Eur

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 4

Teikėjas

Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos
Pareiškėjas turi pateikti:
1.  Užpildytą Departamento nustatytos formos prašymą;
2. Aukštojo mokslo diplomo kopiją;
3. Gidų kursų baigimo pažymėjimo kopiją;
4. Dokumentinę nuotrauką;
5. Apmokėjimo kvito kopiją už gido pažymėjimą (1 8 Eur).

Apmokėjimo rekvizitai už gido pažymėjimą (18 Eur ):
 
ĮMOKOS KODAS
5811
ĮMOKOS PAVADINIMAS
Valstybinė rinkliava
GAVĖJAS
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
GAVĖJO SĄSKAITA
LT24 7300 0101 1239 4300
BANKAS
Swedbank
BANKO KODAS
73000
SUMA
18 Eur

Gido profesinės kvalifikacijos pripažinimas norint dirbti pagal gido profesiją. Kartu su paraiška pateikiami šie dokumentai (arba jų kopijos):
1. asmens pilietybę įrodantis dokumentas;
2. formalios kvalifikacijos įrodymas (-ai);
3. dokumentas (-ai), liudijantys rengimo trukmę ir turinį;
4. dokumentas (-ai), susiję su gido kvalifikacijos kėlimu (jeigu tokie yra);
5. formalios kvalifikacijos įrodymų, įgytų trečiojoje šalyje, pripažinimo valstybėje narėje dokumentai (jeigu tokie yra);
6. dokumentai, patvirtinantys gido profesinę patirtį ir trukmę (jeigu tokie yra);
7. kiti papildomi dokumentai, patvirtinantys gido profesinę kvalifikaciją (jeigu tokie yra);
8. pavardės (vardo) keitimą patvirtinantys dokumentai (jeigu keitėsi);
9. dokumentas, patvirtinantis, kad per pastaruosius dešimt metų asmuo dvejus metus visą darbo dieną dirbo pagal gido profesiją kitoje valstybėje narėje, kuri šios profesijos nereglamentuoja, kai pareiškėjas turi vieną ar daugiau formalios kvalifikacijos įrodymų;
10. įgaliojimas, jei prašymą pildo įgaliotas asmuo;
11. profesinio tinkamumo testo išlaikymą arba profesinės adaptacijos laikotarpį patvirtinantys dokumentai (jei buvo paskirta viena iš šių kompensacinių priemonių). Kartu su paraiška pateikiami ir aukščiau nurodytų dokumentų vertimai į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas asmens, išvertusio dokumentus, parašu.

Asmuo, norintis įgyti gido kvalifikaciją, turi turėti aukštąjį išsilavinimą, būti išklausęs ne trumpesnį kaip 250 akademinių valandų specialų gidų rengimo kursą, kuris apima ekskursijų rengimo ir vedimo metodikos, retorikos, profesinės etikos, bendravimo, psichologijos, Lietuvos kultūros, istorijos ir geografijos disciplinas, ir būti išlaikęs praktinį ekskursijų vedimo egzaminą. Pažymėjimą išduoda Valstybinis turizmo departamentas Profesinės kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo komisijos teikimu.

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Elena Navickaitė-Zalieckienė Saulė  Milkevičiūtė
Turizmo veiklos priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė Vidaus administravimo skyriaus vyresnioji specialistė
Tel. +370 706 64971 Tel. +370 706 64976
elena.navickaite-zalieckiene@tourism.lt vtd@tourism.lt
Bendra informacija:
Adresas Gedimino pr. 38, LT-01104, Vilnius
Adresas internete www.tourism.lt
Darbo laikas I - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas 188708758
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Gedimino pr. 38
Interneto svetainė:
Tel. +370 706 64 976
Faks. +370 706 64 988
vtd@tourism.lt