2018-07-01 12:10Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Iki šių metų liepos 1 d. visi mobiliojo elektroninio parašo vartotojai turi pasikeisti SIM korteles.
Šis veiksmas yra būtinas didinant mobiliojo elektroninio parašo saugumo lygį ir vykdant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, ir Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimą).
Vartotojai, norintys ir toliau naudotis m. parašo paslauga, turi kreiptis į savo mobiliojo ryšio operatorius ir sudaryti naujas m. parašo sutartis. Visi Lietuvoje veikiantys mobiliojo ryšio operatoriai m. parašo paslaugai reikalingas SIM korteles į naujus saugumo reikalavimus atitinkančias korteles keičia nemokamai.
Anksčiau išduoti m. parašo sertifikatai galios iki 2018 m. liepos 1 d. Iki šios dienos SIM kortelių nepasikeitusiems vartotojams m. parašo sutartys, vadovaujantis ES reglamentu ir RRT sprendimu, bus nutrauktos.
Apdorojama...

Apgyvendinimo paslaugų ir apgyvendinimo įmonių klasifikavimo pažymėjimo išdavimas

Pažymėjimų, patvirtinančių Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 13 str. 2 d. numatytų privalomai klasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjų – viešbučių,motelių ir kempingų, klasę, išdavimas.

Suteikimo trukmė: 30 d.

Kaina: nemokama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 4

Teikėjas

Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos
Pirmą kartą klasifikuojant viešbutį, motelį, svečių namus ar kempingą, apgyvendinimo įstaigos administracija ar įgaliotas atstovas pateikia Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo komisijai paraišką, kurią sudaro:
1. patvirtintos formos pranešimas apie klasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikimą (forma VTD-A1);
2. patvirtintos formos užpildyta viešbučio, motelio, svečių namų ar kempingo klasifikavimo anketa;
Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo komisija sprendimą priima per 30 dienų nuo visų dokumentų gavimo. Viešbučio ar motelio klasifikavimo pažymėjimas išduodamas ne ilgesniam kaip 3 metų terminui, svečių namų ar kempingo klasifikavimo pažymėjimas – ne ilgesniam kaip 2 metų terminui.
Likus ne mažiau kaip 30 kalendorinių dienų iki viešbučio, motelio ar kempingo klasifikavimo pažymėjimo galiojimo termino pabaigos, būtina kreiptis į Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo komisiją su prašymu pratęsti klasifikavimo pažymėjimo galiojimo terminą. Prašymas pateikiamas laisva forma. Prie prašymo pridedama ir užpildyta viešbučio, motelio, svečių namų ar kempingo klasifikavimo anketa.

Asmuo turi pateikti pasirašytą pranešimą (VTD-A1) apie klasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikimą arba prašymą (prašymas gali būti laisvos formos ant įmonės firminio blanko) pratęsti klasifikavimo pažymėjimo galiojimo terminą, kuriame nurodo juridinio / fizinio asmens pavadinimą, kodą, buveinės adresą, duomenis ryšiui palaikyti, kokią žvaigždučių klasę pageidauja gauti, bei viešbučio, motelio, svečių namų ar kempingo klasifikavimo anketą. Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo komisija sprendimą priima per 30 dienų nuo visų dokumentų gavimo.

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Silvija Vencevičienė Neringa Sutkaitytė
Turizmo veiklos priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė Vidaus administravimo skyriaus vyresnioji specialistė
Tel. +370 7 06 64985 Tel. +370 7 06 64976
Mob. +370 7 06 64988
Faks. +370 7 06 64988 Faks. +370
silvija.venceviciene@tourism.lt vtd@tourism.lt
Bendra informacija:
Adresas Gedimino pr. 38, LT-01104, Vilnius
Adresas internete www.tourism.lt
Darbo laikas I - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas 188708758
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Gedimino pr. 38
Tel. +370 706 64 976
Faks. +370 706 64 988
vtd@tourism.lt