Apdorojama...

Prašymo VMI pateikimas gauti duomenis, naudojant paslaugą Įmokų į VMI surenkamąją sąskaitą duomenų paieška ir/ ar Verslo liudijimų ir individualios veiklos pažymų duomenų teikimas kitoms institucijoms

Paslauga leidžia pateikti prašymą VMI, dėl galimybės naudotis šiomis paslaugomis:
1. Įmokų į VMI surenkamąją sąskaitą duomenų paieška;
2. Verslo liudijimų ir individualios veiklos pažymų duomenų teikimas kitoms institucijoms.

Kaina: nemokama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams
Viešajam sektoriui

Interaktyvumo lygis 3

Teikėjas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Institucija norėdama gauti duomenis iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM) apie į VMI surenkamąją sąskaitą sumokėtas įmokas ir / ar duomenis apie fiziniams asmenims išduotus verslo liudijimus ir / ar individualios veiklos pažymas, pateikia prašymą, kuriame turi būti nurodytas juridinio asmens (duomenų gavėjo) kodas, pavadinimas, adresas, kontaktinė informacija (telefonas, elektroninis paštas), duomenų objektas (prašomų duomenų įmokų kodai, o jei jų nėra, tada įvesti, kokių duomenų prašoma), teisinis pagrindas (kiekvienam įmokos kodui, kai prašoma gauti duomenis apie į VMI surenkamąją sąskaitą sumokėtas įmokas ir teisinis pagrindas duomenims apie fiziniams asmenims išduotus verslo liudijimus ir / ar individualios veiklos pažymas, kai prašoma duomenų apie fiziniams asmenims išduotus verslo liudijimus ir / ar individualios veiklos pažymas), duomenų naudojimo tikslas,  registravimo kodas Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje. 
VMI darbuotojams nepatvirtinus prašymo, įrašoma nepatvirtinimo priežastis ir prašymą galima patikslinti. 
Jei prašymas patvirtinamas, institucija gali pasirašyti sutartį su Informacinės visuomenės plėtros komitetu dėl atitinkamų VMI duomenų gavimo.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 20 d. nutarimas Nr. 246 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Tomas Sakalauskas 
Mob. +370 693 45 184
tomas.sakalauskas@ivpk.lt 
 
Bendra informacija:
Adresas Vasario 16-osios g. 14, LT-01514, Vilnius
Adresas internete www.vmi.lt
Darbo laikas I, III 8:00-17:00, II, IV 8:00-18:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas 188659752
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Vasario 16-osios g. 14, LT-01514
Tel. +370 5 268 78 00
vmi@vmi.lt