Apdorojama...

Paraiška gauti/patikslinti/panaikinti veiklos, susijusios su antros ir (arba) trečios kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), vietos registracijos pažymėjimą, išduoti pažymėjimo dublikatą, sustabdyti pažymėjimo galiojimą ar panaikinti pažymėjimo galiojimo sustabdymą

Paraiška gauti/patikslinti/panaikinti veiklos, susijusios su antros ir (arba) trečios kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), vietos registracijos pažymėjimą, išduoti pažymėjimo dublikatą, sustabdyti pažymėjimo galiojimą ar panaikinti pažymėjimo galiojimo sustabdymą.

Suteikimo trukmė: Registracijos pažymėjimas galioja neterminuotai.
Sprendimas išduoti registracijos pažymėjimą arba jo neišduoti priimamas vėliau kaip per 30 dienų nuo paraiškos ir reikiamų dokumentų gavimo.
Sprendimas dėl registracijos pažymėjimo tikslinimo priimamas per 30 dienų nuo paraiškos ir reikiamų dokumentų gavimo.
Sprendimas dėl registracijos pažymėjimo dublikato išdavimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paraiškos išduoti registracijos žaymėjimo dublikatą gavimo Departamente.
Jeigu paraiška nevisiškai, netaisyklingai užpildyta arba joje pateikti neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo patikslintos paraiškos gavimo dienos.
Registracijos pažymėjimo galiojimas stabdomas ne ilgiau kaip 6 mėnesiams. Pašalinus priežastis, dėl kurių sustabdydtas registracijos pažymėjimo galiojimas, subjektui išduoto registracijos pažymėjimo galiojimo sustabdymas per 5 darbo dienas panaikinamas.

Kaina: Valstybės rinkliava už registracijos pažymėjimo išdavimą - 400 Lt (115,85 Eur), dublikato išdavimą - 160 Lt (46,34 Eur), tikslinimą - 90 Lt (26,07 Eur).
Valstybės rinkliavos gavėjas - Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas - 5753.
 Tiesės aktai, nustatantys valstybės rinkliavą ir jos dydį:
- Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas 2000 m. birželio 13 d.  Nr. VIII-1725;
-Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio mėn. 15 d. nutarimas Nr. 1458 "Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dudžių ir šios rinkliavos mokėjimo grąžinimo taisyklių patvirtinimo".

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną,prisijunkite

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 3

Teikėjas

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
Paraiška gauti/patikslinti/panaikinti veiklos, susijusios su antros ir (arba) trečios kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), vietos registracijos pažymėjimą, išduoti pažymėjimo dublikatą, sustabdyti pažymėjimo galiojimą ar panaikinti pažymėjimo galiojimo sustabdymą.

Visą informaciją apie registracijos pažymėjimo  išdavimą, patikslinimą, dublikato išdavimą galima rasti NTAKD internetinėje svetainėje:  http://www.ntakd.lt/index.php/paslaugos/viesosios-paslaugos/15-paslaugos/73-prekursoriu-veiklos-pazymejimai

2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 8 tomas, p. 46)

2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles (OL 2005 L 22, p. 1)

2005 m. liepos 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1277/2005, nustatantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 111/2005, nustatančio prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, įgyvendinimo taisykles (OL 2005 L 202, p. 7)

2011 m. kovo 7 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 225/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1277/2005, nustatantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 111/2005, nustatančio prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, įgyvendinimo taisykles

Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimas Nr. 221 "Dėl veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo, vietos registravimo, importo ir eksporo leidimų išdavimo ir šios veiklos priežiūros ir kontrolės vykdymo taisyklių patvirtinimo" 

 

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų
skyriaus vedėja Violeta Verseckienė tel. (8 5) 266 80 91 el. p.violeta.verseckiene@ntakd.lt
Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vyr. specialistė Vaiva Mačienė tel. 8 7066 80 60 el. p. vaiva.maciene@ntakd.lt
Bendra informacija:
AdresasŠv. Stepono g. 27, LT-01312 Vilnius
Adresas internetehttp: www.ntakd.lt
Darbo laikasPirmadieniais – ketvirtadieniais 8:00-17:00 Penktadieniais 8:00-15:45 Pietų pertrauka 12:00 - 12:45
Įmonės kodas302610311
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Šv. Stepono g. 27A
(8 5) 266 8060, el. p.: ntakd@ntakd.lt