Apdorojama...

Paraiška gauti / patikslinti / panaikinti veiklos su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) vietos registracijos pažymėjimą, išduoti pažymėjimo dublikatą, sustabdyti pažymėjimo galiojimą ar panaikinti pažymėjimo galiojimo sustabdymą

Paraiška gauti/patikslinti/panaikinti veiklos, susijusios su antros ir (arba) trečios kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), vietos registracijos pažymėjimą, išduoti pažymėjimo dublikatą, sustabdyti pažymėjimo galiojimą ar panaikinti pažymėjimo galiojimo sustabdymą.

Suteikimo trukmė: Registracijos pažymėjimas galioja neterminuotai.
Sprendimas išduoti registracijos pažymėjimą arba jo neišduoti priimamas vėliau kaip per 30 dienų nuo paraiškos ir reikiamų dokumentų gavimo.
Sprendimas dėl registracijos pažymėjimo tikslinimo priimamas per 30 dienų nuo paraiškos ir reikiamų dokumentų gavimo.
Sprendimas dėl registracijos pažymėjimo dublikato išdavimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paraiškos išduoti registracijos žaymėjimo dublikatą gavimo Departamente.
Jeigu paraiška nevisiškai, netaisyklingai užpildyta arba joje pateikti neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo patikslintos paraiškos gavimo dienos.
Registracijos pažymėjimo galiojimas stabdomas ne ilgiau kaip 6 mėnesiams. Pašalinus priežastis, dėl kurių sustabdydtas registracijos pažymėjimo galiojimas, subjektui išduoto registracijos pažymėjimo galiojimo sustabdymas per 5 darbo dienas panaikinamas.

Kaina: Valstybės rinkliava už registracijos pažymėjimo išdavimą - 115 Eur, dublikato išdavimą - 46 Eur, tikslinimą - 26 Eur.
 

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 3

Teikėjas

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas
Paraiška gauti/patikslinti/panaikinti veiklos, susijusios su antros ir (arba) trečios kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), vietos registracijos pažymėjimą, išduoti pažymėjimo dublikatą, sustabdyti pažymėjimo galiojimą ar panaikinti pažymėjimo galiojimo sustabdymą.

Visą informaciją apie registracijos pažymėjimo  išdavimą, patikslinimą, dublikato išdavimą galima rasti NTAKD internetinėje svetainėje.

2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) (OL 2004 m . specialusis leidimas, 15 skyrius, 8 tomas, p. 46) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1258/2013 (OL 2013 L 330, p. 21) ir 2016 m. birželio 29 d. Komisijos deleguotoju reglamentu (ES) Nr. 2016/1443 (OL 2016 L 235, p. 6).
2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles (OL 2005 L 22, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1259/2013 (OL 2013 L 330, p. 30) ir 2016 m. birželio 29 d. Komisijos deleguotoju reglamentu (ES) Nr. 2016/1443 (OL 2016 L 235, p. 6).
2015 m. balandžio 24 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2015/1011, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1277/2005 (OL 2015 L 162, p. 12).
2015 m. birželio 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2015/1013, kuriuo išdėstomos su Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 111/2005, nustatančiu prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Sąjungos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, susijusios taisyklės (OL 2015 L 162, p. 33), nuostatos.
Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymas (toliau – Įstatymas).
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimas Nr. 221 „Dėl veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo, vietos registravimo, importo ir eksporto leidimų išdavimo ir šios veiklos priežiūros ir kontrolės vykdymo taisyklių patvirtinimo“.


 

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų
skyriaus vedėja Violeta Verseckienė tel. 8 7066 80 91 el. p.violeta.verseckiene@ntakd.lt
 
Bendra informacija:
AdresasŠv. Stepono g. 27, LT-01312 Vilnius
Adresas internetehttp: www.ntakd.lt
Darbo laikasPirmadieniais – ketvirtadieniais 8:00-17:00 Penktadieniais 8:00-15:45 Pietų pertrauka 12:00 - 12:45
Įmonės kodas302610311
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Šv. Stepono g. 27A, LT-01312
Interneto svetainė:
(8 5) 266 8060, el. p.: ntakd@ntakd.lt