2018-07-01 12:10Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Iki šių metų liepos 1 d. visi mobiliojo elektroninio parašo vartotojai turi pasikeisti SIM korteles.
Šis veiksmas yra būtinas didinant mobiliojo elektroninio parašo saugumo lygį ir vykdant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, ir Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimą).
Vartotojai, norintys ir toliau naudotis m. parašo paslauga, turi kreiptis į savo mobiliojo ryšio operatorius ir sudaryti naujas m. parašo sutartis. Visi Lietuvoje veikiantys mobiliojo ryšio operatoriai m. parašo paslaugai reikalingas SIM korteles į naujus saugumo reikalavimus atitinkančias korteles keičia nemokamai.
Anksčiau išduoti m. parašo sertifikatai galios iki 2018 m. liepos 1 d. Iki šios dienos SIM kortelių nepasikeitusiems vartotojams m. parašo sutartys, vadovaujantis ES reglamentu ir RRT sprendimu, bus nutrauktos.
Apdorojama...

Dėl gyvulių sėklintojo licencijos išdavimo/ licencijos galiojimo sustabdymo/ licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo/ licencijos galiojimo panaikinimo/ licencijos dublikato išdavimo

Turint šią licenciją galima užsiimti gyvulių sėklinimo veikla.

Kaina: nemokama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams
Viešajam sektoriui

Interaktyvumo lygis 3

Teikėjas

Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
Paslauga suteikia galimybę pateikti prašymą:
Dėl gyvulių sėklintojo licencijos išdavimo.
- Dėl licencijos galiojimo sustabdymo.
- Dėl  licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo.
- Dėl licencijos galiojimo panaikinimo.
- Dėl licencijos dublikato išdavimo.

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Rasa Tašlinksienė

Teisės ir personalo skyriaus vedėja
tel. +370 (5) 239 1299
el. paštas rasa.taslinskiene@zum.lt 
Bendra informacija:
.
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Gedimino pr. 19