2018-02-13 00:00 Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) informuoja, kad UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ (SSC) išduoti kvalifikuoti elektroninių parašų sertifikatai nebegalios nuo 2018 m. kovo 12 d.
Atkreipiame asmenų, turinčių SSC išduotus kvalifikuotus elektroninių parašų sertifikatus, dėmesį, kad nuo 2018 m. kovo 12 d. jie nebegalės šių sertifikatų naudoti kvalifikuotiems elektroniniams parašams kurti. Esant poreikiui pasirašinėti elektroninius dokumentus kvalifikuotu elektroniniu parašu, šie asmenys turėtų kreiptis į kitus paslaugų teikėjus, turinčius teisę išduoti kvalifikuotus elektroninių parašų sertifikatus. Asmenys pirmiausia turėtų įvertinti, kokią elektroninio parašo priemonę norėtų naudoti (lustinę kortelę, USB kriptografinį raktą ar mobilųjį elektroninį parašą), ir tada kreiptis į atitinkamus paslaugų teikėjus.
Platesnė informacija pateikiama RRT puslapyje http://www.rrt.lt/lt/pranesimai-spaudai/rrt-pratese-termina-b916.html.
Apdorojama...

Matininko, geodezininko kvalifikacijos pažymėjimų bei kvalifikacijos pažymėjimų rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus išdavimas

Matininko, geodezininko kvalifikacijos pažymėjimų bei kvalifikacijos pažymėjimų rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus išdavimas.

Suteikimo trukmė: Kvalifikacijos pažymėjimų rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus išdavimas vykdomas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo ir dokumentų, reikalingų kvalifikacijos pažymėjimų rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus išdavimui, gavimo.

Ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo ir dokumentų, reikalingų geodezininko, matininko kvalifikacijos pažymėjimui išduoti, gavimo.
.

Kaina:     Už geodezininko kvalifikacijos pažymėjimo išdavimą imama 14 Eur (48,34 Lt) valstybės rinkliava.   Įmokos kodas (mokėjimo paskirtis) 5799. 
    Už vieno kvalifikacijos pažymėjimo rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus išdavimą imama 17 Eur (58,70 Lt) valstybės rinkliava.  Įmokos kodas (mokėjimo paskirtis) 5797.
    Už matininko kvalifikacijos pažymėjimo išdavimą imama 14 Eur (48,34 Lt) valstybės rinkliava.  Įmokos kodas (mokėjimo paskirtis) 5798. 

   Valstybės rinkliavos mokamos Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

Užsakyti

Paslauga buvo išskirstyta į atskiras paslaugas: Kvalifikacijos pažymėjimų rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus išdavimas, Matininko kvalifikacijos pažymėjimų išdavimas, Geodezininko kvalifikacijos pažymėjimo išdavimas

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną,prisijunkite

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams
Viešajam sektoriui

Interaktyvumo lygis 4

Teikėjas

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
Matininko kvalifikacijos, geodezininko kvalifikacijos pažymėjimų bei kvalifikacijos pažymėjimų rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus išdavimas.


Matininko kvalifikacijos pažymėjimas suteikia asmeniui teisę nustatyti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis.
Matininko kvalifikacijos pažymėjimas išduodamas fiziniam asmeniui, turinčiam aukštąjį arba aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą baigus studijų programas, pagal kurias studijuojami šie studijų dalykai: geodezija – studijų programos apimtis nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. – ne mažesnė kaip 9 kreditai (jeigu asmens išsilavinimo dokumentuose studijų programos apimtis nenurodyta kreditais, – ne mažesnė kaip 200 valandų), nekilnojamojo turto kadastras, žemėtvarka (kraštotvarka), teritorijų planavimas, topografija, kartografija, geoinformacinės sistemos, statybinės konstrukcijos, inžineriniai tinklai, susisiekimo komunikacijos, kurių bendra apimtis nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. – ne mažesnė kaip 15 kreditų (jeigu asmens išsilavinimo dokumentuose studijų programos apimtis nenurodyta kreditais, – ne mažesnė kaip 400 valandų), ir atitinkančiam kitus Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nustatytus kvalifikacijos reikalavimus.


Geodezininko kvalifikacijos pažymėjimas suteikia asmeniui teisę atlikti geodezijos ir kartografijos darbus:
1) nustatyti pastatų ir statinių nuosėdžius ir posvyrius;
2) pažymėti projektuojamų statinių ir įrenginių vietas ir sudaryti jų padėties schemas;
3) sudaryti topografinius planus;
4) sudaryti inžinerinių tinklų planus.
Geodezininko kvalifikacijos pažymėjimas išduodamas fiziniam asmeniui, turinčiam technologijos mokslų studijų srities aukštąjį išsilavinimą, kai jo studijuoti geodezijos teoriniai ir praktiniai studijų dalykai nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. sudaro ne mažiau kaip 45 kreditus ir jis atitinka kitus Geodezijos ir kartografijos įstatymo 12 straipsnio 3 dalyje nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.

Kvalifikacijos pažymėjimai  išduodami rengti šiuos žemėtvarkos planavimo dokumentus:
1. žemėtvarkos schemas;
2. kaimo plėtros žemėtvarkos projektus;
3. žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus;
4. žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektus;
5. žemės konsolidacijos projektus;
6. žemės reformos žemėtvarkos projektus.
Kvalifikacijos pažymėjimai rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus išduodami fiziniams asmenims, atitinkantiems Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 41 straipsnio 3 dalyje ir Lietuvos respublikos žemės reformos įstatymo 16 straipsnio 5 dalyje nustatytus kvalifikacijos reikalavimus.

Jeigu šie dokumentai yra išduoti ne valstybine kalba, turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą.      
1. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas
2. Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymas
3. Kvalifikacijos pažymėjimų žemėtvarkos planavimo dokumentams rengti išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1290 „Dėl Kvalifikacijos pažymėjimų žemėtvarkos planavimo dokumentams rengti išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.
5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 17 d. nutarimas Nr. 662 „Dėl žemėtvarkos planavimo dokumentų rengėjų, matininkų ir geodezininkų žinybinio registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veikimo pradžios nustatymo, taip pat kitų su tuo susijusių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pakeitimo“.

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Geodezininko, matininko kvalifikacijos pažymėjimų išdavimas
Jolita Aldonienė
Geodezijos, erdvinės informacijos ir kartografijos
skyriaus vyriausiasis specialistas
tel. +370 706 85 175
el.paštas: Jolita.Aldonene@nzt.lt

Kvalifikacijos pažymėjimų rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus išdavimas
Leokadija Zuzo
Žemės valdymo ir naudojimo skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. +370 706 85 124
el.paštas: Leokadija.Zuzo@nzt.lt 


 
Bendra informacija:
Adresas Gedimino pr. 19, LT-01103, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.
Adresas internetewww.nzt.lt
Darbo laikasI - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas188704927
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Gedimino pr. 19
Internetinė svetainė:
Tel. +370 5 239 1307
Faks. +370 5 239 1331
nzt@nzt.lt