2018-07-01 12:10Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Iki šių metų liepos 1 d. visi mobiliojo elektroninio parašo vartotojai turi pasikeisti SIM korteles.
Šis veiksmas yra būtinas didinant mobiliojo elektroninio parašo saugumo lygį ir vykdant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, ir Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimą).
Vartotojai, norintys ir toliau naudotis m. parašo paslauga, turi kreiptis į savo mobiliojo ryšio operatorius ir sudaryti naujas m. parašo sutartis. Visi Lietuvoje veikiantys mobiliojo ryšio operatoriai m. parašo paslaugai reikalingas SIM korteles į naujus saugumo reikalavimus atitinkančias korteles keičia nemokamai.
Anksčiau išduoti m. parašo sertifikatai galios iki 2018 m. liepos 1 d. Iki šios dienos SIM kortelių nepasikeitusiems vartotojams m. parašo sutartys, vadovaujantis ES reglamentu ir RRT sprendimu, bus nutrauktos.
Apdorojama...

Duomenų apie švietimo ir mokslo institucijas teikimas

Švietimo ar mokslo institucijos duomenų teikimas, tikslinimas Švietimo ir mokslo institucijų registre. Institucijos registracijai duomenų teikėjas turi pateikti duomenis, vadovaudamasis LR švietimo ir mokslo ministro 2013 m. rugsėjo 4 d. patvirtinto įsakymo "Dėl švietimo ir mokslo ministro 2004 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. ISAK-1871 „Dėl švietimo ir mokslo institucijų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo" Nr. V-834 punktu Nr. 27.

Kaina: nemokama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 4

Teikėjas

Švietimo informacinių technologijų centras
Švietimo ar mokslo institucijos duomenų teikimas, tikslinimas Švietimo ir mokslo institucijų registre. Institucijos registracijai duomenų teikėjas turi pateikti duomenis, vadovaudamasis LR švietimo ir mokslo ministro 2013 m. rugsėjo 4 d. patvirtinto įsakymo "Dėl švietimo ir mokslo ministro 2004 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. ISAK-1871 „Dėl švietimo ir mokslo institucijų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo" Nr. V-834 punktu Nr. 27: pavadinimą anglų kalba, trumpąjį pavadinimą, grupę, pagrindinį tipą, kitus tipus ir tipų aprašymus, pagrindinę paskirtį ir kitas paskirtis, priklausomybę, kontaktinius duomenis, studijų ar mokymo kalbas, mokymosi pagal formaliojo švietimo programas formas, finansavimo šaltinius ir kitus duomenis.

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Justas Pukys
Tel. +370 52356109
Faks. +370 52356155
justas.pukys@itc.smm.lt
Bendra informacija:
Adresas Suvalkų g. 1, LT-03106, Vilnius
Adresas internetewww.itc.smm.lt
Darbo laikasI - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas190996082
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Suvalkų g. 1
Tel. +370 5 235 61 50
Faks. +370 5 235 61 55
info@itc.smm.lt