Apdorojama...

Dokumentų, patvirtinančių darbo stažą ir (arba) darbo užmokestį, išdavimas

Pažymų, patvirtinančių asmenų darbo stažą ir (arba) darbo užmokestį, patvirtintų dokumentų kopijų išdavimas.

Kaina: nemokama

Priklauso grupėms

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 1

Teikėjas

Lietuvos literatūros ir meno archyvas
Asmuo tiesiogiai ar paštu gali pateikti prašymą išduoti dokumentus, patvirtinančius jo darbo stažo trukmę ir (arba) darbo užmokestį; • Į asmenų prašymus atsakoma tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas, jei asmuo nėra išreiškęs pageidavimo atsakymą gauti kitu būdu; • Išduodamos archyvo pažymos, patvirtintos dokumentų kopijos, patvirtinančios asmenų darbo stažą ir (arba) darbo užmokestį pensijai apskaičiuoti.
- Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) 10 str. 7 d.;
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 18 d. nutarimas Nr. 940 „Dėl darbo stažo skaičiavimo tvarkos iš valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamose įmonėse, įstaigose ir organizacijose aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 73-3374);
- Viešojo administravimo įstatymas (Žin.,1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975),
- Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (Žin., 2000, 10-236; 2005, Nr.139-5008);
- Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (Žin., 2007, 94-3779).

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Administracinės paslaugos teikėjas: Dokumentų saugojimo ir priežiūros skyriaus vyriausioji archyvistė Ona Bakšienė, tel. 8~5 265 1132, el. p. llma@archyvai.lt vyriausioji archyvistė Jovita Geibavičienė, tel. 8~5 265 2624, el. p. llma@archyvai.lt; Administracinės paslaugos vadovas: Dokumentų saugojimo ir priežiūros skyriaus vedėja Rūta Mielkutė, tel. 8~5 265 1077, el. p. llma@archyvai.lt.
Bendra informacija:
AdresasO.Milašiaus g. 19, LT-10102 Vilnius
Adresas internetehttp://new.archyvai.lt/lt/llma.html
Darbo laikasI–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45
Įmonės kodas190764949
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, O. Milašiaus g. 19
(8 5) 265 2624, el. p.: llma@archyvai.lt