2018-07-01 12:10Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Iki šių metų liepos 1 d. visi mobiliojo elektroninio parašo vartotojai turi pasikeisti SIM korteles.
Šis veiksmas yra būtinas didinant mobiliojo elektroninio parašo saugumo lygį ir vykdant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, ir Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimą).
Vartotojai, norintys ir toliau naudotis m. parašo paslauga, turi kreiptis į savo mobiliojo ryšio operatorius ir sudaryti naujas m. parašo sutartis. Visi Lietuvoje veikiantys mobiliojo ryšio operatoriai m. parašo paslaugai reikalingas SIM korteles į naujus saugumo reikalavimus atitinkančias korteles keičia nemokamai.
Anksčiau išduoti m. parašo sertifikatai galios iki 2018 m. liepos 1 d. Iki šios dienos SIM kortelių nepasikeitusiems vartotojams m. parašo sutartys, vadovaujantis ES reglamentu ir RRT sprendimu, bus nutrauktos.
Apdorojama...

Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licencijos išdavimas, patikslinimas, licencijos dublikato išdavimas

Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie Finansų ministerijos juridiniams asmenims, siekiantiems gaminti saugiuosius dokumentus ir saugiuosius dokumentų blankus, išduoda saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licencijas, jas patikslina, o praradus ar sugadinus licenciją išduoda licencijos dublikatą.

Suteikimo trukmė: 1. Per 3 darbo dienas raštu informuojama įmonė apie trūkumus (jei tokių yra), dėl kurių licencija negali būti išduota. 2. Per 20 darbo dienų nuo rašytinio prašymo gavimo dienos išduodama licencija arba pateikiamas rašytinis motyvuotas atsisakymas išduoti licenciją (terminas skaičiuojamas nuo tinkamai užpildytų (tikslių ir tinkamai įformintų) visų dokumentų pateikimo dienos). 3. Per 10 darbo dienų nuo rašytinio prašymo gavimo dienos išduodama patikslinta licencija. 4.Per 10 darbo dienų nuo paskelbimo apie prarastą ar sugadintą licenciją leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ dienos išduodamas licencijos dublikatas.

Kaina: Valstybės rinkliava: 1. Už licencijos išdavimą ­– 1800 Lt. 2. Už licencijos patikslinimą ­ar dublikato išdavimą – 50 Lt.

Priklauso grupėms

Skirta

Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 1

Teikėjas

Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie Finansų ministerijos
Juridiniai asmenys, siekiantys gauti licenciją, ją patikslinti, gauti dublikatą, tiesiogiai arba paštu pateikia prašymą bei reikalingus pridedamus dokumentus. Licencija pasirašytinai išduodama įgaliotam asmeniui per 20 darbo dienų (licencija patikslinama, dublikatas išduodamas per 10 darbo dienų) nuo rašytinio prašymo gavimo dienos, sumokėjus nustatyto dydžio valstybės rinkliavą.
1. Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos įstatymas (Žin., 2003, Nr. 61-2758; 2007, Nr. 125-5094); 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 16 d. nutarimas Nr. 1615 „Dėl Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 119-5432; 2008, Nr. 120-4562).

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Teisės skyrius:vyr. specialistė Janina Daumantienė, tel. (8 5) 231 2332, el. p. j.daumantiene@vdtat.gov.lt; vedėja Jūratė Kazlauskienė, tel. (8 5) 262 6961, el. p. j.kazlauskiene@vdtat.gov.lt

Teisės skyriaus vedėja Jūratė Kazlauskienė,tel. (8 5) 262 6961, el. p. j.kazlauskiene@vdtat.gov.lt
Bendra informacija:
AdresasL. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius
Adresas internetehttp://www.vdtat.gov.lt
Darbo laikasI–IV 8.00–17.00 V 8.00–15.45
Įmonės kodas188694162
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, L. Sapiegos g. 17
(8 5) 212 2548, el. p.: info@vdtat.gov.lt