Apdorojama...

Lietuvos ypatingajame archyve saugomų dokumentų, patvirtinančių tam tikrus juridinius faktus, išdavimas

Pažymų, patvirtinančių tam tikrus juridinius faktus, patvirtintų dokumentų kopijų išdavimas.

Kaina: nemokama

Priklauso grupėms

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 1

Teikėjas

Lietuvos ypatingasis archyvas
Išduodami šiuos juridinius faktus patvirtinantys dokumentai:
1. Dėl gauto atlyginimo ir darbo stažo LTSR KGB, VRM, LKP ir LLKJS sistemos įstaigose;
2. Dėl išvežimo priverstiniams darbams, filtracijos;
3. Dėl įtraukimo į sąrašus asmenų, kuriuos buvo numatyta ištremti už LTSR ribų;
4. Dėl TSRS specialiųjų tarnybų vykdyto persekiojimo;
5. Dėl privalomosios karinės tarnybos sovietų armijoje, dalyvavimo II pasauliniame kare, karo veiksmuose Afganistane ir kt., likviduojant Černobylio AE avarijos padarinius, komisavimo dėl ligos, šeimos nario žūtį tarnybos sovietų armijoje metu;
6. Dėl represavimo (suėmimo, tardymo, teistumo, kalinimo);
7. Dėl ištrėmimo iš LTSR;
8. Dėl žūties pokario metais;
9. Dėl atklydimo po II pasaulinio karo iš Rytų Prūsijos į Lietuvą;
10. Dėl išvykimo iš Lietuvos į užsienį nuolat gyventi;
11. Dėl turėto nekilnojamojo ir kilnojamojo turto;
12. Dėl kitų faktų patvirtinimo;
13. Dėl archyvo saugomų dokumentų patvirtintų kopijų.
Lietuvos ypatingajame archyve (toliau – Archyvas) asmenys aptarnaujami ir prašymai nagrinėjami taikant „vieno langelio“ principą. Atvykusius į Archyvą asmenis aptarnauja ir prašymus priima Personalo ir informacijos skyrius (priimamasis), kuris Archyve atlieka „vieno langelio“ asmenų aptarnavimo funkcijas.
Prašymai išduoti juridinius faktus patvirtinančius dokumentus priimami tik pateikti raštu. Prašymai gali būti pateikiami asmeniui tiesiogiai atvykus į Archyvą, atsiuntus paštu, per pasiuntinį, faksimilinio ryšio įrenginiais ar elektroniniu būdu (el. pašto adresas lya@archyvai.lt), pasirašius saugiu elektroniniu parašu arba atsiuntus nuskenuotą prašymą. Faksimilinio ryšio įrenginiais ir skenuoti elektroniniu būdu pateikti prašymai priimami tik tada, jei jie yra asmens pasirašyti ir juose neprašoma pateikti privačios informacijos.
Atsakymai pateikiami asmeniui atvykus į Archyvą, siunčiant paštu ar elektroniniu būdu.
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975), Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008), Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (Žin., 2007, Nr. 94-3779; 2008, Nr. 116-4422), Asmenų prašymų nagrinėjimo Lietuvos ypatingajame archyve tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos ypatingojo archyvo direktoriaus 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V1-62.

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Administracinės paslaugos vadovas: Reda Pladienė, l.e. Personalo ir informacijos skyriaus pareigas, tel. (8 5) 251 4210, el. p. r.pladiene@archyvai.lt, Nijolė Maslauskienė, LKP dokumentų skyriaus vedėja, tel. (8 5) 212 6000, el. p. n.maslauskiene@archyvai.lt, Edmundas Bareiša, VRM dokumentų skyriaus vedėjas, tel. (8 5) 247 7871, el. p. e.bareisa@archyvai.lt, Vilma Ektytė, KGB dokumentų skyriaus vedėja, tel. (8 5) 251 4212, el. p. v.ektyte@archyvai.lt.
Bendra informacija:
Adresas Gedimino pr. 40, Vilnius
Adresas internete http://www.archyvai.lt/lt/lya.html
Darbo laikas I–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45
Įmonės kodas 193053247
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Gedimino pr. 40
(8 5) 251 4210, el. p.: r.pladiene@archyvai.lt