Apdorojama...

Dokumentų, patvirtinančių įvairius juridinius faktus, išdavimas

Prašymai išduoti juridinius faktus patvirtinančius dokumentus pateikiami raštu Šiaulių apskrities archyve, faksimiliniu ryšiu, įprastu ar elektroniniu paštu:siaul.aa@archyvai.lt. Pateikti prašymai turi būti pasirašyti, nepriklausomai nuo jų pateikimo formos.Atsakymai pateikiami asmeniui atvykus į Šiaulių apskrities archyvą, ar kitu jo pageidaujamu būdu, jei toks dokumentų pateikimo būdas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

Suteikimo trukmė: 20 d.d.

Kaina: nemokama

Priklauso grupėms

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 1

Teikėjas

Šiaulių regioninis valstybės archyvas
Išduodami šiuos juridinius faktus patvirtinantys dokumentai:
1. Apie asmenų išsilavinimą, įvaikinimą, darbo stažą, gautą darbo užmokestį, šeimos sudėtį, gyvenamąją vietą, pilietybę, ištrėmimą, įtraukimą į tremiamų sąrašus, priverstinį perkėlimą, išvežimą priverstiniams darbams, teistumą, kalinimą ir kt.
2. Apie fizinių ir juridinių asmenų kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą.
3. Apie sandorius, testamentus, kitus notarine forma patvirtintus veiksmus (nuo 1944 m.).
1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975);
2. Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008);
3. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (Žin., 2007, Nr. 94-3779; 2008, Nr. 116-4422);
4. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas (Žin., 1995, Nr.107-2389; 2004, Nr.57-1982);
5. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Šiaulių apskrities archyve taisyklės, patvirtintos Šiaulių apskrities archyvo direktoriaus 2007 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. V-18;
6. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (Žin., 2003, Nr.15-597);
7. Dokumentų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 19 (Žin., 2001, Nr. 30-1009; 2006, Nr. 60-2169);
8. Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės, patvirtintos Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 88 (Žin., 2002, Nr. 5-211; 2005, Nr. 132-4773).

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

1. Vyriausioji fondų saugotoja Regina Jarockienė,tel. (8 41) 524 505;
2. Vyriausiojii fondų saugotoja Stasė Barančiukaitė,tel. (8 41) 524 505;
3. Vyriausioji specialistė Irena Šliauterytė-Kramenkienė,tel. (8 41)  524 505.
Bendra informacija:
AdresasVilniaus g. 160, LT-76298 Šiauliai
Adresas internetehttp://www.archyvai.lt/lt/saa.html
Darbo laikasI–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45
Įmonės kodas290765660
Adresas Lietuvoje:
Šiaulių m. sav., Šiauliai, Vilniaus g. 160
Interneto svetainė: