Apdorojama...

Informacijos teikimas apie archyve saugomus dokumentus

Teisės aktais nustatytos Telšių apskrities archyvo (toliau – Archyvas) kompetencijai priklausančiais klausimais apie turimos informacijos teikimas asmenims tiesiogiai (atvykus) ar ryšio priemonėmis – paštu, faksu, telefonu, elektroniniu būdu.

Suteikimo trukmė: 5 d.d.

Kaina: nemokama

Priklauso grupėms

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 1

Teikėjas

Telšių apskrities archyvas
Asmeniui informacija Archyvo   kompetencijai priklausančiais klausimais teikiama telefonu, elektroniniu   paštu tels.aa@archyvai.lt; ir atvykus (adresai ir darbo laikas skelbiami interneto svetainėje www.archyvai.lt/ skiltyje Administracinės paslaugos.Į asmenų paklausimus atsakoma tokiu pačiu būdu, kokiu buvo kreiptasi, išskyrus tuos atvejus, kai besikreipiantis asmuo išreiškia savo pageidavimą dėl informacijos suteikimo būdo.

Informacija į paklausimus pateikiama tik tuo atveju, kai tai galima padaryti nepažeidžiant Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų informacijos teikimą bei duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų.Esant galimybei, informacija suteikiama iš karto.

1. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (Žin., 1996,   Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804);
2. Lietuvos   Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006,   Nr. 77-2975);
3. Lietuvos Respublikos teisės gauti   informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas   (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008);
4. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas (Žin., 1995, Nr.107-2389,   2004, Nr.57-1982).
5. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo   institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose   taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22   d. nutarimu Nr. 875 (Žin., 2007, Nr. 94-3779);
6. Dokumentų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos archyvų departamento prie   Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. kovo 30 d.   įsakymu Nr. 19 (Žin., 2001, Nr. 30-1009; 2006, Nr. 60-2169);

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Alma Jankauskienė, direktorė,   tel. (8 444) 52802, el.p. a.jankauskiene@archyvai.lt;
Marija Kalinauskienė, vyresn. specialistė, tel. (8 444) 52802, el.p. m.kalinauskiene@archyvai.lt;
O.Urvakiene, vyresn.specialistė,   tel. (8 444) 52802, el.p. o.urvakiene@archyvai.lt.
Bendra informacija:
AdresasSedos g. 12, LT-87112 Telšiai
Adresas internetehttp://www.archyvai.lt/lt/tlaa.html
Darbo laikasI–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45
Įmonės kodas290767330
Adresas Lietuvoje:
Telšių r. sav., Telšių miesto sen., Telšiai, Sedos g. 12
Alma Jankauskienė, tel. (8 444) 52 802, el. p. a.jankauskiene@archyvai.lt.