Apdorojama...

Dokumentų, patvirtinančių atliktus notarinius veiksmus, išdavimas

Asmuo tiesiogiai, faksimiliniu ryšiu, paštu ar elektroniniu paštu gali pateikti prašymą išduoti: testamento kopiją,   pažymą, kad testamentas nepanaikintas, paveldėjimo bylos dokumentų kopijas, paveldėjimo liudijimo kopiją, pažymą, kad po asmens mirties nebuvo sudaryta paveldėjimo byla, pirkimo-pardavimo, dovanojimo, mainų ir kt. sutarčių kopijas, notarinio veiksmo registro kopiją ir kitų asmens atliktų notarinių veiksmų dokumentų kopijas ar pažymas. Į fizinių ir juridinių asmenų prašymus atsakoma paštu arba atsakymas atsiimamas atvykus į archyvą.

Suteikimo trukmė: 20 d.d.

Kaina: nemokama

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 1

Teikėjas

Alytaus apskrities archyvas
 

Informacija į paklausimus pateikiama tik   tuo atveju, kai tai galima padaryti nepažeidžiant Lietuvos Respublikos   dokumentų ir archyvų, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų   informacijos teikimą bei duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų   nuostatų.

1. Lietuvos Respublikos viešojo   administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975);
2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų   teisinės apsaugos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804);
3. Lietuvos Respublikos teisės gauti   informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas   (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008);
4. Lietuvos Respublikos dokumentų ir   archyvų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2389, 2004, Nr. 57-1982).
5. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų   aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose   viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos   Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (Žin., 2007,   Nr. 94-3779; 2008, Nr. 116-4422).
6. Lietuvos Respublikos notariato   įstatymas (Žin., 1992, Nr. 28-810).
7. Dokumentų rengimo taisyklės,   patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr.   V-117 (Žin., 2011, Nr. 88-4229).

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Alma Kaminskienė, sekretorė, 13 kab., tel. (8 315) 52   054, el. p. alytaus.aa@archyvai.lt.
Bendra informacija:
AdresasJotvingių g. 7, LT-62116 Alytus
Adresas internetehttp://www.archyvai.lt/lt/aaa.html
Darbo laikasI–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45
Įmonės kodas190766238
Adresas Lietuvoje:
Alytaus m. sav., Alytus, Jotvingių g. 7
(8 315) 52 054, el. p.: alytaus.aa@archyvai.lt