2018-07-01 12:10Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Iki šių metų liepos 1 d. visi mobiliojo elektroninio parašo vartotojai turi pasikeisti SIM korteles.
Šis veiksmas yra būtinas didinant mobiliojo elektroninio parašo saugumo lygį ir vykdant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, ir Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimą).
Vartotojai, norintys ir toliau naudotis m. parašo paslauga, turi kreiptis į savo mobiliojo ryšio operatorius ir sudaryti naujas m. parašo sutartis. Visi Lietuvoje veikiantys mobiliojo ryšio operatoriai m. parašo paslaugai reikalingas SIM korteles į naujus saugumo reikalavimus atitinkančias korteles keičia nemokamai.
Anksčiau išduoti m. parašo sertifikatai galios iki 2018 m. liepos 1 d. Iki šios dienos SIM kortelių nepasikeitusiems vartotojams m. parašo sutartys, vadovaujantis ES reglamentu ir RRT sprendimu, bus nutrauktos.
Apdorojama...

Licencijų verstis geležinkelių transporto ūkine komercine veikla priedų dėl geležinkelio įmonės (vežėjo) atitikties civilinės atsakomybės reikalavimams išdavimas

Išduodami, pakeičiami licencijų verstis geležinkelių transporto ūkine komercine veikla priedai dėl geležinkelio įmonės (vežėjo) atitikties civilinės atsakomybės reikalavimams, išduodami dublikatai.

Kaina: nemokama

Skirta

Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 1

Teikėjas

Lietuvos transporto saugos administracija
Licencijų verstis geležinkelių transporto ūkine komercine veikla priedai patvirtina, kad įmonė atitinka civilinės atsakomybės reikalavimus. Prašymas ir pridedami dokumentai ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų iki geležinkelio įmonės (vežėjo) turimo dokumento, įrodančio geležinkelio įmonės (vežėjo) atitiktį civilinės atsakomybės reikalavimams, galiojimo termino pabaigos pateikiami asmeniškai atvykus į Inspekciją, atsiunčiami paštu, per pasiuntinį, faksu arba elektroniniu būdu. Išduotas licencijos priedas įteikiamas asmeniui atvykus į Inspekciją.
Bendra informacija:
AdresasŠvitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius
Adresas internetehttp://www.vkti.gov.lt
Darbo laikasPirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–12.00 ir 12.45–17.00, penktadieniais 8.00–12.00 ir 12.45–15.45
Įmonės kodas188647255
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Švitrigailos g. 42, LT-03209
Interneto svetainė:
(8 5) 278 5601, el. p.: vkti@vkti.gov.lt