Apdorojama...

Saugos sertifikato B dalies išdavimas

Išduodama, pakeičiama, atnaujinama saugos sertifikato B dalis, išduodami dublikatai.

Kaina: nemokama

Skirta

Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 1

Teikėjas

Lietuvos transporto saugos administracija
Saugos sertifikato B dalis patvirtina, kad geležinkelio įmonė (vežėjas), naudodamasi geležinkelių tinklu, atitinka nustatytus geležinkelių transporto eismo saugos reikalavimus. Laikoma, kad geležinkelio įmonė (vežėjas) atitinka šiame taisyklių punkte nurodytus reikalavimus, jeigu ji laikosi Transeuropinės geležinkelių sistemos sąveikos reikalavimų nustatymo ir taikymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3-586 (Žin., 2005, Nr. 6-165), nacionalinių eismo saugos taisyklių ir geležinkelio įmonės (vežėjo) darbuotojų kvalifikacija atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, o geležinkelių riedmenys atitinka techninius, eksploatacinius ir geležinkelių transporto eismo saugos reikalavimus. Ši saugos sertifikato dalis išduodama ir galioja tik Lietuvos Respublikoje. Asmenys, kuriems gali būti išduodamas saugos sertifikato B dalis – geležinkelio įmonės (vežėjai). Paraiška ir pridedami dokumentai gali būti pateikiami asmeniškai atvykus į inspekciją, atsiunčiami paštu, per pasiuntinį, faksu arba elektroniniu būdu. Išduota saugos sertifikato B dalis įteikiama asmeniui atvykus į inspekciją.
Bendra informacija:
AdresasŠvitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius
Adresas internetehttp://www.vkti.gov.lt
Darbo laikasPirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–12.00 ir 12.45–17.00, penktadieniais 8.00–12.00 ir 12.45–15.45
Įmonės kodas188647255
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Švitrigailos g. 42, LT-03209
Interneto svetainė:
(8 5) 278 5601, el. p.: vkti@vkti.gov.lt